Το 50% των επενδυτικά ενεργών ΜμΕ αξιοποιεί πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης

Επιδοτήσεις Ταμείο Ανάκαμψης κι Ανθεκτικότητας

Το 50% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) που έχουν ενεργά επενδυτικά σχέδια (27% του συνολικού τομέα) στοχεύει ή ήδη αξιοποιεί πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης, δημιουργώντας ένα ισορροπημένο μείγμα από ίδια κεφάλαια, δάνεια και επιδοτήσεις.

Όπως φαίνεται από την πρόσφατη εξαμηνιαία έρευνα συγκυρίας που πραγματοποίησε εγχώριο τραπεζικό ίδρυμα, ενισχυμένη επενδυτική διάθεση εμφανίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ), καθώς το 60% των ΜμΕ σχεδιάζει επενδύσεις έναντι του 40% των ΜμΕ που δήλωναν ότι σχεδίαζαν επενδύσεις την προηγούμενη τριετία.


Ο ρόλος του ΤΑΑ

Επίσης ο ρόλος του Ταμείου Ανάκαμψης διαφαίνεται σημαντικός καθώς σύμφωνα με την προαναφερθείσα ανάλυση, το 50% των ΜμΕ που έχουν ενεργά επενδυτικά σχέδια (27% του συνολικού τομέα) στοχεύει ή ήδη αξιοποιεί σχετικούς πόρους, δημιουργώντας ένα ισορροπημένο μείγμα από ίδια κεφάλαια, δάνεια και επιδοτήσεις.

Σταδιακή άνοδο εμφανίζει το ποσοστό των ΜμΕ που έχουν κάνει αίτηση στο Ταμείο Ανάκαμψης, φθάνοντας το 11% του τομέα το πρώτο εξάμηνο του 2023 (14% των μεσαίων), από μόλις 1% στην αρχή του προγράμματος.

Εκτιμάται ότι την ερχόμενη τριετία τα επενδυτικά κεφάλαια του ΤΑΑ θα χρηματοδοτήσουν στο 45% των σχεδιαζόμενων επενδύσεων από ΜμΕ (δηλαδή σε περίπου €7 δις από τα €16 δις που σχεδιάζουν οι ΜμΕ).

Ήδη, πάνω από το 50% των επενδυτικών σχεδίων προέρχεται από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, γεγονός που δηλώνει το αυξημένο ενδιαφέρον των μικρομεσαίων για φθηνό δανεισμό ώστε να αντιμετωπίσουν την συνεχώς αυξανόμενο κόστος δανεισμού.


Ελάχιστο επιτόκιο δανεισμού για τις ΜμΕ

Στην περίπτωση όπου η μικρομεσαία επιχείρηση αξιοποιήσει τη δυνατότητα συνδυασμού τραπεζικού δανείου και δανείου από το ΤΑΑ ώστε να χρηματοδοτήσει την επένδυσή της και λαμβάνοντας υπόψη ότι το επιτόκιο μέσω του δανειακού σκέλους του ΤΑΑ είναι από 0,35% , μπορεί να πετύχει περίπου 3% μέσο κόστος δανεισμού, περίπου 50% μικρότερο από αυτό που θα λάμβανε αν δανειζόταν ολόκληρο το ποσό μόνο από την τράπεζα.

Χαρακτηριστικά – περίοδος αποπληρωμής

Τα χαμηλότοκα δάνεια από το ΤΑΑ μπορούν να αξιοποιηθούν για την χρηματοδότηση επενδύσεων επιχειρηματικών σχεδίων, καθώς εξασφαλίζουν ένα σταθερό και χαμηλό επιτόκιο από 0,35% για τα επόμενα 10 – 15 χρόνια, με δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 3 έτη.

Διευκρινίζουμε ότι για τις μεσαίες και τις μεγάλες επιχειρήσεις το ελάχιστο επιτόκιο δανείων που χορηγούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης από εδώ και στο εξής διαμορφώνεται σε σταθερό επιτόκιο 1%, ενώ παραμένει σταθερό στο 0,35% το ελάχιστο επιτόκιο χορήγησης δανείων για τις μικρές επιχειρήσεις.


Επενδύσεις που χρηματοδοτούνται

Μία επιχείρηση για να εξασφαλίσει χρηματοδότηση από το ΤΑΑ, θα πρέπει να προχωρήσει σε επενδυτικά έργα και πρωτοβουλίες που ανήκουν σε 5 πυλώνες χρηματοδότησης, δηλαδή έργα που προάγουν την πράσινη μετάβαση, προωθούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό, αναπτύσσουν την καινοτομία και την έρευνα, ενισχύουν την εξωστρέφεια και συμβάλλουν στην ανάπτυξη συνεργασιών, εξαγορών και συγχωνεύσεων.

Τουριστικές Επενδύσεις

Ειδικά για τις περιπτώσεις τουριστικών επενδύσεων σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων και συγκροτημάτων τουριστικών κατοικιών, η ποσόστωση δανείου ΤΑΑ επί του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου ανέρχεται αυτοτελώς στο 40%, ανεξαρτήτως οικονομικών στοιχείων του επενδυτή ή προβλέψεων εσόδων του επενδυτικού σχεδίου.

Ιδιαίτερα ισχυρό είναι το ενδιαφέρον από μικρομεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις που θέλουν να αναβαθμίσουν τις ξενοδοχειακές τους μονάδες. Για παράδειγμα ένα ξενοδοχείο στην ηπειρωτική Ελλάδα μπορεί να δανειοδοτηθεί για την αναβάθμισή του από την κατηγορία 3 αστέρων στην κατηγορία 5 αστέρων καθώς και για τον ψηφιακό και ενεργειακό εκσυγχρονισμό του, έτσι ώστε να γίνει ανταγωνιστικότερο και πιο εξωστρεφές.

Επομένως, μέσα από τον συνδυασμό του δανείου ΤΑΑ (με ελάχιστο επιτόκιο από 0,35%) και του τραπεζικού δανείου συγχρηματοδότησης διαμορφώνεται ένα πολύ ανταγωνιστικό συνολικό επιτόκιο σε σχέση με το σύνηθες τραπεζικό επιτόκιο για δάνειο που θα λάμβανε η επιχείρηση.


Δυνατότητα μείωσης χρηματοοικονομικού κόστους μέσω Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) 

Το επόμενο χρονικό διάστημα προβλέπουμε ότι το κίνητρο της επίτευξης χαμηλού χρηματοοικονομικού κόστους αναμένεται να γίνει ισχυρότερο. Εκτιμούμε ότι για τη μικρομεσαία επιχείρηση το πραγματικό τραπεζικό επιτόκιο είναι περίπου 6%, ενώ το επιτόκιο μέσω του δανειακού σκέλους του ΤΑΑ είναι από 0,35%.

Στην περίπτωση όπου η μικρομεσαία επιχείρηση αξιοποιήσει τη δυνατότητα συνδυασμού τραπεζικού δανείου και δανείου από το ΤΑΑ ώστε να χρηματοδοτήσει την επένδυσή της, μπορεί να πετύχει περίπου 3% μέσο κόστος δανεισμού, περίπου 50% μικρότερο από αυτό που θα λάμβανε αν δανειζόταν ολόκληρο το ποσό μόνο από την τράπεζα.

Αξίζει να επισημανθεί οι περισσότερες προτάσεις αφορούν στη βιομηχανία, στο λιανικό εμπόριο, στις ηλεκτροπαραγωγικές επενδύσεις – ΑΠΕ, στις τηλεπικοινωνίες και στον τουρισμό.


Μπορούν να χρηματοδοτηθούν όλοι οι τομείς δραστηριότητας από το Ταμείο Ανάκαμψης;

Με βάση την εμπειρία μας και τα έως σήμερα εγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια, παρουσιάζουμε ορισμένους ενδεικτικούς τομείς δραστηριότητας που μπορούν να χρηματοδοτηθούν (δείτε περισσότερα):

Βιομηχανία τροφίμων & Ποτών

Ξενοδοχειακός τομέας

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (π.χ. Φωτοβολταϊκά Πάρκα)

Χημική βιομηχανία

Φαρμακοβιομηχανία

 Λιανικό & χονδρικό εμπόριο

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες

Μεταποιητικός τομέας

Υπηρεσίες

Υπηρεσίες υγείας


Πως υποστηρίζουμε τις επιχειρήσεις

Μπορούμε να συμβάλλουμε καθοριστικά στο αναπτυξιακό μέλλον των Ελληνικών επιχειρήσεων.

Με 16 χρόνια εμπειρίας και σχεδόν 98% επιτυχία στην υποβολή αιτήσεων, ως σύμβουλοι επιχειρήσεων είμαστε πάντα δίπλα στις επιχειρήσεις για να παρουσιάσουμε τα κατάλληλα επιδοτούμενα προγράμματα που ταιριάζουν στις αναπτυξιακές ανάγκες και μεγιστοποιούν τα οφέλη της κάθε επιχείρησης.

Η VK PREMIUM – Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων διαθέτοντας την απαραίτητη εμπειρία και εξειδίκευση, αναλαμβάνουν την εκπόνηση της απαιτούμενης τεχνικοοικονομικής μελέτης για το επενδυτικό σχέδιο για τη αξιοποίηση του όφελους χρηματοδότησης επιχειρήσεων με δάνεια από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.


Φόρμα Επικοινωνίας

CAPTCHA image

* Υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση