Μπορείτε να επωφεληθείτε από την επιδότηση για δαπάνες ηλεκτρονικού εξοπλισμού (hardware) και λογισμικού (software) της επιχείρησής σας.

Επικοινωνήστε για ΔΩΡΕΑΝ αξιολόγηση


✅ Στις 23/2/2023 ξεκινάει η υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ "Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ".

Η αξιολόγηση και ένταξη των αιτήσεων θα γίνεται με σειρά προτεραιότητας και μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.

✅ Δικαιούχοι  

Υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις με τουλάχιστον τρία (3) ΕΜΕ (εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης) στο έτος 2022

✅ Επιδοτούμενος Προϋπολογισμός 

Από €18.000 έως €1.200.000 ανάλογα το επιδοτούμενο πρόγραμμα που θα επιλεχθεί από την επιχείρηση

Περισσότερα εδώ για τις επιδοτούμενες δραστηριότητες

✅ Ποσοστό ενισχύσεων

Επιδότηση έως 50% (ανάλογα το επιμέρους πρόγραμμα, την περιοχή και το μέγεθος της επιχείρησης)

✅ Κατηγορίες επιδοτούμενων δαπανών

  • Γενικό λογισμικό
  • Ψηφιακός εξοπλισμός γραφείου
  • Λογισμικό για τη βελτιστοποίηση της παραγωγής & άλλων διαδικασιών
  • Συστήματα αυτοματοποίησης παραγωγής
  • Ρομποτικά συστήματα & εξοπλισμός, 3D printers & 3D scanners
  • Συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση της επένδυσης


Επωφεληθείτε τώρα από την επιδότηση και επικοινωνήστε άμεσα με τη VK PREMIUM.


Μπορείτε να συμπληρώσετε τη φόρμα επικοινωνίας ή να καλέσετε στο 210-6835560.