Προαναγγελία ΥΠΑΝ: δύο δράσεις ΕΣΠΑ για ΜΜΕ & ανέργους

 

Η προαναγγελία του υπουργείου Ανάπτυξης αφορά δύο εμπροσθοβαρείς δράσεις του ΕΣΠΑ 2014-2020 για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ανέργους, συνολικού ύψους 100 εκατ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, εγκρίθηκε η προδημοσίευση προσκλήσεων για τα προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020 που αφορούν:

– Η πρώτη δράση αφορά τη μικρή και μεσαία επιχειρηματικότητα με ύψος χρηματοδότησης 50 εκατ. ευρώ, η οποία έχει στόχο την παροχή των απαιτούμενων πόρων ώστε οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αναβαθμίσουν την επιχειρηματική οργάνωση και λειτουργία τους, με έμφαση στην εξωστρέφεια και τη διείσδυσή τους σε νέες αγορές.

Η δράση αφορά υφιστάμενες (βρίσκονται σε λειτουργία) μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (εξαιρούνται οι τουριστικές επιχειρήσεις), με ύψος επένδυσης από 20.000 μέχρι και 300.000 ευρώ, ενώ η επιχορήγηση έχει ορισθεί μέχρι και στο 50% του συνολικού ποσού της επένδυσης.

Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα προκαταβολής μέχρι και 40% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης.

– Η δεύτερη δράση αφορά τους ανέργους, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ, και έχει σκοπό την ενίσχυση των επιχειρηματικών σχεδίων τους με κάλυψη λειτουργικών εξόδων καθώς και θέσεων απασχόλησης, συνολικoύ ύψους χρηματοδότησης 50 εκατ. ευρώ.

Η δράση αυτή αφορά επενδύσεις ύψους από 28.000 έως 40.000 ευρώ, με 100% ενίσχυση του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης, ενώ υπάρχει δυνατότητα προκαταβολής μέχρι και 40% της δημόσιας δαπάνης.

Σύμφωνα με το υπουργείο Ανάπτυξης, σύντομα θα υπάρχουν περισσότερες διαθέσιμες πληροφορίες για τις δύο παραπάνω δράσεις του ΕΣΠΑ 2014-2020 για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ανέργους, στις ιστοσελίδες http://www.antagonistikotita.gr/greek/ και www.espa.gr