Έγκριση του ελληνικού χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων περιόδου 2014 – 2020

Έγκριση του ελληνικού χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων περιόδου 2014 – 2020

Εγκρίθηκε ο ελληνικός χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων για την περίοδο 2014 – 2020 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στοχεύοντας στην ενίσχυση της ανάπτυξης και τη βελτίωση της συνοχής στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά.

Έγκριση του ελληνικού χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων περιόδου 2014 - 2020Τον Ιούνιο του 2013, η Κομισιόν είχε ορίσει τις νέες κατευθυντήριες γραμμές για τις περιφερειακές ενισχύσεις, οι οποίες ορίζουν τους όρους με τους οποίους τα κράτη – μέλη μπορούν να χορηγούν κρατικές ενισχύσεις σε επιχειρήσεις, για σκοπούς περιφερειακής ανάπτυξης.

Στην δήλωσή του ο αρμόδιος για τον ανταγωνισμό αντιπρόεδρος της Επιτροπής, Χοακίν Αλμούνια, δήλωσε ότι ο ελληνικός χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων υποστηρίζει την πολιτική συνοχής της Επιτροπής και συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου καλύτερα στοχοθετημένων και πιο αποτελεσματικών περιφερειακών κρατικών ενισχύσεων.

Συνεχίζοντας ο κ. Αλμούνια επεσήμανε ότι, η Ελλάδα θα είναι πλέον σε θέση να οργανώσει ομαλά τη μετάβαση από το ισχύον σύστημα περιφερειακών ενισχύσεων στη στρατηγική περιφερειακής ανάπτυξης για την περίοδο 2014-2020 για το σύνολο των περιφερειών της.

Οι ανώτατες ενισχύσεις για τις ελληνικές ενισχυόμενες περιοχές/περιφέρειες έχουν μειωθεί ελαφρά σε σύγκριση με τον προηγούμενο χάρτη ενισχύσεων (περίπου από 5 έως 15 ποσοστιαίες μονάδες, ανάλογα με την περιφέρεια).

Ο χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιουλίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 και προσδιορίζει τις περιοχές/περιφέρειες ενός κράτους – μέλους που είναι επιλέξιμες για εθνικές επενδυτικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα βάσει των κανόνων της Ε.Ε. περί κρατικών ενισχύσεων.

Με την έγκριση του ελληνικού χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων περιόδου 2014 – 2020 προσδιορίζονται τα ανώτατα επίπεδα ενίσχυσης που μπορούν να χορηγηθούν σε περιφερειακά επενδυτικά έργα που υλοποιούνται από μεγάλες επιχειρήσεις σε ενισχυόμενες περιοχές.

Τα ανώτατα επίπεδα ενίσχυσης που μπορούν να χορηγηθούν κυμαίνονται μεταξύ 10% και 25% του συνολικού κόστους των επενδύσεων, ανάλογα με την εκάστοτε περιοχή.

Η Κομισιόν διευκρινίζει ότι ο νέος χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων για την Ελλάδα θα καλύπτει το σύνολο της επικράτειας και του πληθυσμού της, διότι η χώρα επωφελείται από τον ευρωπαϊκό μηχανισμό σταθερότητας.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, οι περιφερειακές ενισχύσεις θα πρέπει να είναι προς όφελος των πλέον μειονεκτικών περιφερειών της Ευρώπης.

Στην Ελλάδα βάσει του νέου χάρτη, επτά περιοχές (Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, Ήπειρος, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος και Βόρειο Αιγαίο) οι οποίες έχουν κατά κεφαλήν ΑΕΠ χαμηλότερο από το 75% του μέσου όρου της Ε.Ε. και καλύπτουν το 56,1% του πληθυσμού της Ελλάδας, θα είναι επιλέξιμες για περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις.

Κατά την περίοδο του προηγούμενου προγράμματος περιφερειακών ενισχύσεων (2007-2014), άλλες τέσσερις περιοχές είχαν ΑΕΠ χαμηλότερο από το 75% του μέσου όρου της Ε.Ε. Για να εξασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση, οι τέσσερις αυτές περιφέρειες οι οποίες είναι οι:τα Ιόνια Νησιά, η Κρήτη, η Δυτική Μακεδονία και η Αττική, θα συνεχίσουν να είναι επιλέξιμες για περιφερειακές ενισχύσεις μέχρι το 2020.

Όμως από το 2018, οι μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης θα μειωθούν, με εξαίρεση τις περιοχές Καστοριάς και Φλώρινας οι οποίες έχουν κοινά χερσαία σύνορα με χώρα εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και, ως εκ τούτου, δικαιούνται να διατηρούν υψηλότερες ενισχύσεις.