Υποβολή αιτήσεων στον Επενδυτικό νόμο 3908/2011, Α κύκλος 2014

Υποβολή αιτήσεων Επενδυτικό νόμο, Α’ κύκλο του 2014Η υποβολή αιτήσεων στον Επενδυτικό νόμο 3908/2011, Α κύκλος 2014, λήγει στις 28 Φεβρουαρίου 2014. 

Οπως αναφέρεται στην πρόσφατη ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, λόγω της επικείμενης αλλαγής του χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων, η τελική ημερομηνία υποβολής έχει μετατεθεί 2 μήνες νωρίτερα από τις 30/4/2014 στις 28/2/2014.

Ο Επενδυτικός Νόμος παρέχει κίνητρα με τη μορφή:

u  επιδοτήσεων,

u  φοροαπαλλαγών ή /και

u  leasing (μακροχρόνιες μισθώσεις)

Για επιχειρήσεις με δραστηριότητες  όπως :

  • Μεταποιητικός τομέας (βιοτεχνίες, βιομηχανίες, μονάδες ανακύκλωσης κ.α.).
  • Μονάδες Logistics.
  • Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (εκτός φωτοβολταϊκών και ηλιοθερμικών πάρκων)
  • Θερμοκήπια
  • Αγροτικός τομέας (Γεωργία, Κτηνοτροφία, Αλιεία και Δασοκομία)
  • Ορυχεία και Λατομεία (εξαιρείται η εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη)
  • Κέντρα αποκατάστασης
  • Γηροκομεία με παροχή καταλύματος
  • Τουριστικές επιχειρήσεις (ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισµός ολοκληρωµένης µορφής ξενοδοχειακών µονάδων τουλάχιστον 3*, μετατροπή παραδοσιακών ή διατηρητέων κτισµάτων σε ξενοδοχειακές μονάδες τουλάχιστον 2*, ειδικές µορφές τουρισµού (συνεδριακά κέντρα, κέντρα θαλασσοθεραπείας, γήπεδα γκολφ, χιονοδροµικά κέντρα, θεµατικά πάρκα, μαρίνες-καταφύγια τουριστικών σκαφών κ. α).

Τα ποσοστά των ενισχύσεων κυμαίνονται από 15% έως 60%, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή της επένδυσης και το μέγεθος της επιχείρησης.

Λόγω του περιορισμένου χρόνου για την προετοιμασία και υποβολή του επενδυτικού σχεδίου, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ενεργήσουν ΑΜΕΣΑ.

 Η VK PREMIUM ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΕ μία από τις καλύτερες και ταχέως αναπτυσσόμενες εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων με σκοπό την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε επιχειρήσεις του κλάδου εμπορίου και υπηρεσιών, μεταποίησης, τουρισμού, logistics, καθώς και σε οργανισμούς ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, σας βοηθά να επιλέξετε προγράμματα επιδοτήσεων που ανταποκρίνονται ιδανικά στις ανάγκες της επιχείρησής σας καθώς και στην οργάνωση, ανάπτυξη και εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών.

Κατέχει σημαντική εμπειρία μεταξύ άλλων στους κλάδους τουρισμού, logistics και supply chain, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, διαχείρισης αποβλήτων και εξοικονόμησης ενέργειας, τροφίμων και ποτών.

Είμαστε στη διάθεσή σας για να σας ενημερώσουμε για τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά προγράμματα για την υλοποίηση των επενδυτικών σας σχεδίων.

Σχετικό άρθρο (αιτήσεις έτους 2013 για τον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο)