Αλλαγές στον τρόπο αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων

Αλλαγές στον τρόπο αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο για την απλοποίηση του ΕΣΠΑ που κατατέθηκε στην Βουλή από το Υπουργείο Οικονομίας, προβλέπονται αλλαγές στον τρόπο αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων που επιταχύνουν τη διαδικασία αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν στον Αναπτυξιακό Νόμο 3299/04. Πιο συγκεκριμένα:

Προβλέπεται η δυνατότητα έκδοσης υπουργικής απόφασης για την ένταξη αυτών σε διακριτές κατηγορίες επενδύσεων που θα εισάγονται χωριστά των λοιπών επενδυτικών σχεδίων, είτε αυτοτελώς είτε παράλληλα στην αρμόδια Γνωμοδοτική Επιτροπή, τηρώντας ωστόσο την απόλυτη σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία που έχουν υποβληθεί οι αιτήσεις αυτές.
Επίσης, για την εξυπηρέτηση του ίδιου σκοπού, δηλαδή της ολοκλήρωσης της αξιολόγησης των εκκρεμών αιτημάτων σε σύντομο χρονικό διάστημα, προβλέπεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ότι δύναται να τίθενται όρια συνολικού κόστους επένδυσης σε είδη επενδυτικών σχεδίων που ομαδοποιούνται βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων και χαρακτηριστικών. Έχει διαπιστωθεί από τη μέχρι σήμερα αξιολόγηση, ότι σε παρόμοια επενδυτικά σχέδια προκύπτουν μικρές έως ελάχιστες διαφοροποιήσεις στο συνολικό κόστος τους, π.χ. σε φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύος 100 KW, σε ιδρύσεις ξενοδοχειακών μονάδων τεσσάρων (4) αστέρων, σε εκσυγχρονισμό ξενοδοχείων που μπορεί να υπολογιστεί το κόστος ανάλογα με τον αριθμό κλινών που ζητείται η ανακαίνισή τους κλπ. Έτσι λοιπόν με την υπουργική απόφαση δύνανται να τίθενται ανώτατα όρια ή όρια εντός των οποίων θα κυμαίνεται το ενισχυόμενο κόστος επενδυτικών σχεδίων, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, αναμένεται πλαφόν στις τιμές έγκρισης πολλών επενδυτικών σχεδίων και κυρίως αυτών που έχουν σχέση με τα φωτοβολταϊκά συστήματα. Σημειώνεται δε ότι εάν το πλαφόν για τα φωτοβολταϊκά ορισθεί κάτω από τα 5.000 ευρώ για κάθε εγκατεστημένο KW, τότε κινδυνεύουν να αποκλειστούν τα επενδυτικά σχέδια που αφορούν έργα των 20KW, καθώς ο προϋπολογισμός αυτών θα διαμορφωθεί κάτω από τα 100.000 ευρώ, που είναι το ελάχιστο όριο που τίθεται από τον Αναπτυξιακό νόμο.