Αναμενόμενες επιδοτήσεις προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Αναμενόμενες επιδοτήσεις προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2014 - 2020

Στα πλαίσια της ενημέρωσης για τα αναμενόμενα προγράμματα επιδοτήσεων μέσω του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, στο video που ακολουθεί, ο Διευθύνων Σύμβουλος της VK PREMIUM παρουσιάζει στην ΕΡΤ τα 4 κύρια επιδοτούμενα προγράμματα.

Αναμενόμενες επιδοτήσεις προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2014 – 2020