Επέκταση Παράτασης Ολοκλήρωσης Ενεργών Έργων σε υλοποίηση από προγράμματα ΕΣΠΑ

Επεκτείνεται η παράταση Ολοκλήρωσης των Ενεργών Έργων σε υλοποίηση από προγράμματα ΕΣΠΑ

Ανακοινώθηκε η επέκταση Παράτασης Ολοκλήρωσης Ενεργών Έργων που Υλοποιούνται στα Πλαίσια των επιδοτούμενων Προγραμμάτων:

    «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες»
    «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (Ι)»
    «Νέα – Καινοτομική Επιχειρηματικότητα»

Τα παραπάνω προγράμματα ανήκουν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013.
Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος λαμβάνοντας υπόψη τις αυξημένες και τεκμηριωμένες ανάγκες των επενδυτών αλλά και την θετική εισήγηση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, παρατείνει την διάρκεια υλοποίησης των ενεργών έργων των προγραμμάτων αυτών κατά δύο μήνες και συγκεκριμένα μέχρι τις 30 Ιανουαρίου 2015.
Σύντομα οι σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις θα δημοσιευθούν στο φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.
Σημειώνεται, ότι οι εν λόγω παρατάσεις δεν επιφέρουν καμία άλλη μεταβολή στα προγράμματα αυτά.  
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται περαιτέρω, από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και από τον ΕΦΕΠΑΕ.

Αναλυτικότερα οι αποφάσεις παράτασης βρίσκονται στο παρακάτω λινκ