Παράταση υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στον Ν3908/11 έως 1 Ιουνίου 2012

Παράταση υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στον Ν3908/11 έως 1 Ιουνίου 2012

Με βάση την απόφαση 18720/24-4-2012 του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων ως την 01/06/2012.