Πίνακας Περιεχομένων

Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 (Horizon 2020)

Το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 (Horizon 2020) είναι το χρηματοδοτικό πλαίσιο της Ε.Ε. για την Έρευνα και τη Καινοτομία. Θα καλύψει μία περίοδο επτά ετών (2014-2020) με προϋπολογισμό περίπου €80 δις, πέρα από τα ιδιωτικά κεφάλαια που σίγουρα θα προσελκύσει.
Το πρόγραμμα υποστηρίζει τη στρατηγική Ευρώπη 2020, με στόχο να εξασφαλίσει την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο, δημιουργώντας ένα φιλικό προς την καινοτομία περιβάλλον, όπου οι καλές ιδέες θα βρίσκουν εύκολα το δρόμο τους προς την αγορά.

Το Horizon 2020 έχει τρεις βασικούς στόχους:

 • Την καθιέρωση της Ευρώπης ως ηγετική μορφή στην επιστημονική έρευνα
 • Την εξάλειψη των εμποδίων προς την καινοτομία, όπως είναι η γραφειοκρατία και οι υψηλές τιμές στην κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών
 • Τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα στην Ε.Ε.

Το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 (Horizon 2020) θεωρείται το μέσο για την ώθηση της ανάπτυξης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, καθώς η επένδυση στην Έρευνα είναι επένδυση στο μέλλον. Το πρόγραμμα αυτό χαίρει της υποστήριξης των ηγετών της Ε.Ε. και των Μελών του Ευρωκοινοβουλίου, οι οποίοι πιστεύουν ότι θα αποτελέσει τη ραχοκοκαλιά της έξυπνης και βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απευθύνεται σε όλους, με απλή δομή και κατανοητούς όρους, καθιστώντας σίγουρο ότι τα καινούρια επενδυτικά σχέδια ξεκινούν γρήγορα και επιτυγχάνουν αποτελέσματα ταχύτερα.

 

project-horizon-2020-3Το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 αποτελείται από τρεις βασικούς άξονες (πυλώνες):

Α. Επιστημονική Αριστεία (Excellent Science)
Αυτός ο άξονας στοχεύει στην ενίσχυση της επιστημονικής βάσης της Ευρώπης, προσελκύοντας τους καλύτερους επιστήμονες στον τομέα τους. Με προϋπολογισμό €24 δις, ο άξονας της “Επιστημονικής Αριστείας”προσφέρει ενίσχυση στα αναδυόμενα ταλέντα της Ε.Ε. και των συσχετιζόμενων χωρών, εστιάζοντας στη νέα γενιά επιστημόνων, ερευνητών και καινοτομιών.

Β. Βιομηχανική Υπεροχή (Industrial Leadership)
Ο άξονας αυτός στοχεύει στην ανάπτυξη τεχνολογιών-κλειδιά οι οποίες θα βοηθήσουν στη δημιουργία των επιχειρήσεων του αύριο. Έμφαση θα δοθεί στις τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών (ICT), στη νανοτεχνολογία, στη βιοτεχνολογία, στην προηγμένη παραγωγή και μεταποίηση καθώς και στην τεχνολογία του διαστήματος. Ακόμη, θα ληφθούν υπόψη οι αλληλεπιδράσεις των τεχνολογιών αυτών μεταξύ τους και η σχέση τους με τις Κοινωνικές Προκλήσεις. Ο άξονας της “Βιομηχανικής Υπεροχής”, με προϋπολογισμό €14 δις, θα παράσχει μεγάλες χρηματοδοτήσεις για αυτές τις τεχνολογίες και θα βοηθήσει στην οικονομική ανάπτυξη των επιχειρήσεων της Ε.Ε.

Γ. Κοινωνικές Προκλήσεις (Societal Challenges)
Ο άξονας αυτός ασχολείται με την αντιμετώπιση σημαντικών κοινωνικών προκλήσεων που μοιράζονται οι Ευρωπαίοι πολίτες. Συνδυάζει πόρους και γνώσεις από διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους και κοινωνικές επιστήμες, προκειμένου να προσεγγίσει τη λύση αυτών των προκλήσεων. Με το τρόπο αυτό το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 χρηματοδοτεί πιθανές λύσεις σε κοινωνικές προκλήσεις όπως:

 • Υγεία και Γήρανση Πληθυσμού
 • Ασφάλεια Τροφίμων, Δασοκομία, Θαλάσσια Έρευνα και Βιοοικονομία
 • Ασφαλής, καθαρή και αποτελεσματική Ενέργεια
 • Μεταφορές
 • Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής και Εξάντληση Ενεργειακών Πόρων
 • Ασφάλεια και Ελευθερία

Η VK PREMIUM Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΕΠΕ είναι κοντά σας για:

 • την αξιολόγηση της καινοτόμου ιδέας σας
 • να βοηθήσει με τις διαδικασίες ένταξης στο πρόγραμμα
 • την εκπόνηση της μελέτης βιωσιμότητας και του επιχειρησιακού σας σχεδίου