1η Τροποποίηση στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ»

1η Τροποποίηση πρόγραμμα ΕΣΠΑ Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ

 

 

 

Η 1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών»,ΕΣΠΑ 2014 – 2020 περιέχει αρκετές αλλαγές που αναφέρονται στο συννημένο pdf :

 

 

 

1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση: Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ