24 Οκτωβρίου: Παγκόσμια Ημέρα Πληροφόρησης για την Ανάπτυξη

24 Οκτωβρίου Παγκόσμια Ημέρα Πληροφόρησης για την Ανάπτυξη

Η Παγκόσμια Ημέρα Πληροφόρησης για την Ανάπτυξη (World Development Information Day) καθιερώθηκε το 1972 από τον ΟΗΕ και γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 24 Οκτωβρίου, για να αναδείξει στην παγκόσμια κοινότητα τη μέγιστη σημασία της οικονομικής ανάπτυξης και της διεθνούς πληροφόρησης. Οι τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών έχουν τη δυνατότητα να δώσουν νέες λύσεις στις αναπτυξιακές προκλήσεις στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης και να προωθήσουν την οικονομική ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και την ενίσχυση της παγκόσμιας οικονομίας.

Η Γενική Συνέλευση το 1972 καθιέρωσε την Παγκόσμια Ημέρα Πληροφόρησης για την Ανάπτυξη, για να επιστήσει την προσοχή του κόσμου στα αναπτυξιακά προβλήματα και την ανάγκη ενίσχυσης της διεθνούς συνεργασίας για την επίλυσή τους. 

Η ημερομηνία αυτή, 24 Οκτωβρίου, επιλέχθηκε σκόπιμα. Συμπίπτει με την Ημέρα των Ηνωμένων Εθνών, η οποία το 1970 υιοθέτησε τη Διεθνή Στρατηγική Ανάπτυξης. Η βελτίωση της διάδοσης πληροφοριών προωθεί την παγκόσμια ευαισθητοποίηση για θέματα ανάπτυξης, καθώς και τη διεθνή συνεργασία για την ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας.


Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Πληροφόρησης για την Ανάπτυξη, επισημαίνουμε πως το ΕΣΠΑ ενισχύει την ελληνική επιχειρηματικότητα και στηρίζει την ανάπτυξη των νεοφυών επιχειρήσεων του “Elevate Greece” με επιδότηση έως 100.000€. Η αξιοποίηση της καινοτομίας των start-up επιχειρήσεων αποτελεί βασικό μοχλό για τη δημιουργία ενός ισχυρού Οικοσυστήματος Καινοτομίας και την ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας.

Επιδότηση ΕΣΠΑ έως 100.000 ευρώ για τις startup επιχειρήσεις του “Elevate Greece”

Δικαιούχοι είναι οι εγγεγραμμένες μικρομεσαίες επιχειρήσεις (έως 249 εργαζομένους) στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων– Elevate Greece, οι οποίες μπορούν δύναται να λάβουν χρηματοδότηση ύψους από 5.000 ευρώ έως και 100.000 ευρώ για Κεφάλαιο Κίνησης με στόχο την κάλυψη εξόδων τους.

Επιδοτούνται οι νεοφυείς επιχειρήσεις (startups) του “Elevate Greece” σε ποσοστό 80% των εξόδων του 2019 ή του 2020.

Προθεσμία υποβολών αιτήσεων έως 10/11/2021

Όροι και προϋποθέσεις – επιδότηση ΕΣΠΑ “Elevate Greece” 

  • Να λειτουργούν νόμιμα στη ελληνική επικράτεια 
  • Να έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας έως την 31/12/2020
  • Να είναι Πολύ Μικρές, Μικρές ή Μεσαίες Επιχειρήσεις, δηλαδή να απασχολούν έως 249 εργαζομένους
  • Το άθροισμα των εξόδων του 2019 ή του 2020 να είναι ίσο ή μεγαλύτερο των 6.250 ευρώ
  • Να υπάρχει συμβατότητα με λίστα πληττόμενων ΚΑΔ όπως θα ορίζεται στο σχετικό Παράρτημα
  • Να μην χαρακτηρίζονται «προβληματικές» σύμφωνα τον ορισμό του προσωρινού πλαισίου στήριξης
  • Ο τομέας καινοτομίας να είναι συμβατός με την Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης RIS3.

Περισσότερα ΕΔΩ.


H VK PREMIUM Σύμβουλοι Επιχειρήσεων στηρίζει τις επιχειρήσεις και συμβάλλει στα πλάνα ανάπτυξής τους. Σας ενημερώνουμε για διαθέσιμα επιδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ, από τα οποία μπορεί να επωφεληθεί η επιχείρησή σας, και σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες, προκειμένου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεών σας και να βελτιωθεί η κερδοφορία τους.

Φόρμα επικοινωνίας

CAPTCHA image

* Το πεδίο είναι υποχρεωτικό.