2η Τροποποίηση στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους»

2η Τροποποίηση στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ»

Η 2η Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών»,ΕΣΠΑ 2014 – 2020 περιέχει αρκετές αλλαγές που αναφέροντα:

  • στην παράταση της υποβολής αιτήσεων μέχρι τις 6/6/2016
  • στην δυνατότητα ακύρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου και της επανυποβολής νέας αίτησης
  • στις προυποθέσεις αλλαγής εργαζομένων στην τουριστική επιχείρηση

Δείτε και την προηγούμενη τροποποίηση:

1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση: Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ