5 νέα προγράμματα στον Αγροτικό τομέα με επιδοτήσεις έως 80% (πράσινος αγροτουρισμός, μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, γεωργική παραγωγή, κ.α)

Νέος κύκλος υποβολών στα καθεστώτα «Γενική Επιχειρηματικότητα» & «Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις»

Επιδοτήσεις έως 80% στον αγροτικό τομέα από 5 νέες δράσεις του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Επιδοτήσεις έως 80% στον αγροτικό τομέα για την ενίσχυση της Μεταποίησης Αγροτικών Προϊόντων, του Πράσινου Αγροτουρισμού, τον Εκσυγχρονισμό του Πρωτογενούς Τομέα, της Αναδιάρθρωσης καλλιεργειών και της Γενετικής βελτίωσης ζώων. Οι δράσεις ξεκινούν από τις 6/6/22 και αφορούν ενισχύσεις που παρέχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.Επωφεληθείτε τώρα από τη ΔΩΡΕΑΝ προαξιολόγηση για το επιδοτούμενο πρόγραμμα και επικοινωνήστε άμεσα με την VK PREMIUM.

 Μπορείτε να συμπληρώσετε τη φόρμα επικοινωνίας ή να καλέσετε στο 210-6835560.


Μπορείτε να δείτε τις δρασεις αναλυτικά:


1. Δράση: “Πράσινος Αγροτουρισμός

Επιδότηση επενδυτικών σχεδίων έως 55%

Υποβολές Αιτήσεων: από 05/07/2022 έως 30/9/2022

Επιδοτούνται δαπάνες με στόχο:

  • την ανάπτυξη δράσεων βιωματικού αγροτουρισμού
  • την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της αναγνωρισιμότητας των προϊόντων στις αγορές μέσα από την τοποθέτησή τους σε σημεία προσέλκυσης επισκεπτών – τουριστών 

2. Δράση: “Εκσυγχρονισμός του Πρωτογενούς Τομέα

Επιδότηση επενδυτικών σχεδίων έως 50%

Υποβολές Αιτήσεων: από 18/7/2022 έως 30/9/2022

Επιδοτούνται δαπάνες με στόχο:

  • τη βελτίωση της οικονομικής αποδοτικότητας όλων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων
  • τον εκσυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων
  • την καθετοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας
  • την παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας


3.Δράση: “Καινοτομία και Πράσινη Μετάβαση στη Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων

Επιδότηση επενδυτικών σχεδίων έως 55%

Υποβολές Αιτήσεων: από 15/06/2022 έως 30/9/2022

Επιδοτούνται δαπάνες με στόχο:

  • την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων στις αγορές μέσα από την αξιοποίηση της έρευνας, της σύγχρονης τεχνολογίας και των ψηφιακών εργαλείων.
  • την ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών, αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον


4. Δράση: “Γενετική βελτίωση ζώων

Επιδότηση επενδυτικών σχεδίων έως 75%

Υποβολές Αιτήσεων: από 6/6/2022 έως 30/9/2022

Επιδοτούνται δαπάνες με στόχο:

  • τη γενετική βελτίωση των εκτρεφόμενων ζώων
  • τη βιώσιμη ανάπτυξη και η αποδοτικότερη διαχείριση των φυσικών πόρων, μέσω βελτιωμένων φυλών ζώων


5. Δράση: “Αναδιάρθρωση καλλιεργειών

Επιδότηση επενδυτικών σχεδίων έως 80%

Υποβολές Αιτήσεων: από 31/10/2022 έως 30/12/2022

Επιδοτούνται δαπάνες με στόχο:

      • τη βελτίωση της γεωργικής εκμετάλλευσης μέσω της μείωσης του κόστους παραγωγής ή της βελτίωσης και αναδιάταξης της παραγωγής
      • τη βελτίωση της παραγωγικότητας των δενδρωδών καλλιεργειών στον πρωτογενή τομέα


Επιπλέον πληροφορίες:

Η αξιολόγηση και έγκριση των αιτήσεων γίνεται με σειρά προτεραιότητας, και μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

 • Ελάχιστος προϋπολογισμός: από 500.000 €.

 • Η επιδότηση αφορά ολόκληρη την ελληνική Επικράτεια.