Αναμενόμενο πρόγραμμα “Έξυπνη Μεταποίηση” – Επιχορήγηση έως και 50%

Επιδότηση Μεταποίηση

Κατάσταση: έληξε η περίοδος υποβολής αιτήσεων

Το πρόγραμμα “Έξυπνη Μεταποίησηαφορά στη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του κλάδου της βιομηχανίας.

Ολοκληρώθηκε η υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα “Έξυπνη Μεταποίηση”. Σε 507 ανέρχονται οι αιτήσεις χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στη Δράση «Έξυπνη Μεταποίηση», στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας -Ελλάδα 2.0. Όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο, ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός ανέρχεται σε 707.526.463,98 ευρώ και η συνολική αιτούμενη επιχορήγηση στα 396.757.356,46 ευρώ.

Δείτε εδώ τις τελικές προϋποθέσεις ένταξης στο επιδοτούμενο πρόγραμμα “Έξυπνη Μεταποίηση”.


Τα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να στοχεύουν:

 • στη βελτίωση της ανθεκτικότητας της επιχείρησης μέσω της αναβάθμισης των συστημάτων ψηφιακής διαχείρισης και ελέγχου της παραγωγής,
 • στην προμήθεια προηγμένου και ψηφιακά ελεγχόμενου βιομηχανικού εξοπλισμού,
 • στην ψηφιοποίηση των συστημάτων διασύνδεσης σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού και
 • στην παραγωγή συστημάτων και τεχνολογίας που υποστηρίζουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό.


Προϋπολογισμός επενδυτικών σχεδίων: από 300.000 € έως 6.000.000 €

Προϋπολογισμός προγράμματος 75 εκ. €


Ενδεικτικές επιλέξιμες δαπάνες

 • τεχνητή νοημοσύνη και ανάλυση/ διαχείρηση μεγάλου όγκου δεδομένων προς όφελος της παραγωγικής διαδικασίας
 • τεχνολογίες έξυπνης μεταποίησης, όπως M2M learning, Manufacturing Execution Systems, Εποπτικά συστήματα ελέγχου και απόκτησης δεδομένων
 • ρομποτική για την εγκατάσταση νέων ή την αναβάθμιση και αυτοματοποίηση υφιστάμενων γραμμών παραγωγής με μηχανολογικό εξοπλισμό και ψηφιακές τεχνολογίες
 • υποδομές δικτύου υψηλής ταχύτητας 5G,
 • μηχανολογικός εξοπλισμός,
 • εξοπλισμός εργαστηρίου και εξοπλισμός ποιοτικού ελέγχου,
 • ΤΠΕ & εξοπλισμός λογισμικού,
 • άδειες λογισμικού, άδειες cloud, υπηρεσιών ασφάλειας IT, σχεδιασμού προϊόντων, πνευματικής ιδιοκτησίας, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας,
 • κόστη πιστοποίησης, τεχνικών συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υλοποίηση νέων υποδομών πληροφορικής και λογισμικών ή για τη διενέργεια ανάλυσης σκοπιμότητας για την ανάπτυξη νέων έξυπνων προϊόντων και υπηρεσιών,
 • κόστη εκπαίδευσης προσωπικού και εργατικού δυναμικού στις νέες τεχνολογίες του Industry 4.0 κλπ


Δικαιούχοι

Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες ανήκουν ενδεικτικά στις παρακάτω κατηγορίες:

 • Εξόρυξη και λατομεία
 • Μεταποίηση (πλην χάλυβα και άνθρακα)
 • Ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο, ατμός και κλιματισμός
 • Μεταφορά και αποθήκευση
 • Πληροφορία και επικοινωνία

Δικαίωμα υποβολής προτάσεων θα έχουν οι μεταποιητικές επιχειρήσεις που αποσκοπούν σε επενδύσεις που αφορούν:

 • ψηφιοποίηση των γραμμών παραγωγής,
 • αυτοματοποίηση και διασύνδεση των αλυσίδων εφοδιασμού,
 • σχεδιασμό και παραγωγή έξυπνων προϊόντων και υπηρεσιών,
 • εφαρμογή έξυπνων παραγωγικών τεχνολογιών σε δίκτυο υπερύψηλης ταχύτητας/5G,
 • μηχανικό, εργαστηριακό και παραγωγικό εξοπλισμό,
 • εξοπλισμό ποιοτικού ελέγχου,
 • εξοπλισμό λογισμικού και πληροφορικής,
 • άδειες λογισμικού, άδειες υπολογιστικού νέφους
 • υπηρεσίες εφαρμογής για τις νέες υποδομές πληροφορικής και λογισμικού,
 • υπηρεσίες ασφάλειας πληροφορικής,
 • σχεδιασμός προϊόντων,
 • διανοητική ιδιοκτησία, διπλώματα ευρεσιτεχνίας και δαπάνες πιστοποίησης.


Σύμφωνα με τα ορόσημα και τους στόχους της συγκεκριμένης δράσης:

Τα επενδυτικά σχέδια που θα επιλεγούν στο πλαίσιο των ανταγωνιστικών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το 4ο τρίμηνο του 2025.

Η έγκριση των επενδυτικών προτάσεων που πληρούν τα κριτήρια αξιολόγησης θα ανακοινωθούν με υπουργική απόφαση στις αρχές του 2023.


VK PREMIUM Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων έχει πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στην υποβολή φακέλων για ενισχύσεις και αναπτυξιακά προγράμματα με 98% επιτυχία στις εγκρίσεις.

Επικοινωνήστε σήμερα με τη VK PREMIUM, για να σας βοηθήσουμε να επωφεληθείτε από τις ενεργές επιδοτήσεις ΕΣΠΑ. Μπορείτε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα ή να καλέσετε στο 210-6835560.

Φόρμα Επικοινωνίας


* Υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση