Επιδοτούμενο πρόγραμμα “Έξυπνη μεταποίηση” για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Επιδοτούμενο πρόγραμμα «Έξυπνη μεταποίηση»

Κατάσταση: έληξε η περίοδος υποβολής αιτήσεων

To επιδοτούμενο πρόγραμμα «Έξυπνη μεταποίηση», με 73.2 εκ. συνολικό προϋπολογισμό, στοχεύει στην ενίσχυση της τεχνολογικής υποδομής μεταποιητικών επιχειρήσεων και στην αναβάθμιση του μηχανολογικού τους εξοπλισμού με τη χρήση τεχνολογιών έξυπνης μεταποίησης, ρομποτικών συστημάτων & τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ).

Ολοκληρώθηκε η υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα “Έξυπνη Μεταποίηση”. Σε 507 ανέρχονται οι αιτήσεις χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στη Δράση «Έξυπνη Μεταποίηση», στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας -Ελλάδα 2.0. Όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο, ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός ανέρχεται σε 707.526.463,98 ευρώ και η συνολική αιτούμενη επιχορήγηση στα 396.757.356,46 ευρώ.

To νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα «Έξυπνη μεταποίηση» απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δηλαδή σε επιχειρήσεις που απασχολούν έως 250 εργαζομένους πλήρους απασχόλησης.

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός του κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 250.000 € έως 6.000.000 €, ενώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η υποβολή αιτήσεων ξεκίνησε στις 6 Δεκεμβρίου 2022 και θα ολοκληρωθεί στις 21 Απριλίου 2023.

Το ποσοστό της επιδότησης «Έξυπνη μεταποίηση» κυμαίνεται έως και 75% ανάλογα με την περιοχή υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, το μέγεθος της επιχείρησης και το είδος των δαπανών που πρόκειται να υλοποιηθούν.

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά καθιστούν το πρόγραμμα πολύ αξιόλογο για τις μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις που θέλουν να προχωρήσουν σε επενδύσεις σχετικά με την αυτοματοποίηση των γραμμών παραγωγής με σκοπό τη μείωση του παραγωγικού κόστους και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.


Δικαιούχοι – Προϋποθέσεις

Δικαιούχοι της επιδότησης είναι οι υφιστάμενες ή νεοσύστατες πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις.

Δικαιούχοι είναι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.


Eπιδοτούμενο πρόγραμμα «Έξυπνη μεταποίηση» – Δραστηριότητες που επιδοτούνται

 • Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος και παραγωγή προϊόντων κρέατος
 • Επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών
 • Παραγωγή φυτικών και ζωικών ελαίων και λιπών
 • Παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων
 • Παραγωγή προϊόντων αλευρόμυλων – παραγωγή αμύλων και προϊόντων αμύλου
 • Παραγωγή ειδών αρτοποιίας και αλευρωδών προϊόντων
 • Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών
 • Ποτοποιία
 • Κατασκευή ειδών ένδυσης
 • Υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού (logistics)
 • Έκδοση έντυπων βιβλίων
 • Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων
 • Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων
 • Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων
 • Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ)και πλαστικές ύλες
 • Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων
 • Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
 • Κατασκευή επίπλων
 • Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων
 • Δραστηριότητες συσκευασίας


Ενδεικτικές επιδοτούμενες δαπάνες που επιδοτεί το πρόγραμμα «Έξυπνη μεταποίηση»

 • Τεχνητή νοημοσύνη (artificial intelligence) και ανάλυση/διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων (Big Data) προς όφελος της παραγωγικής διαδικασίας (Artificial intelligence – AI and Big Data Analysis)
 • Τεχνολογίες έξυπνης μεταποίησης (Smart Manufacturing Technologies), όπως Machine to Machine (M2M) learning, Manufacturing Execution Systems (MES), Εποπτικά Συστήματα Ελέγχου και Απόκτησης Δεδομένων (SCADA) κλπ.
 • Ρομποτική, για την αναβάθμιση και αυτοματοποίηση υφιστάμενων γραμμών παραγωγής με μηχανολογικό εξοπλισμό και ψηφιακές τεχνολογίες, όπως αισθητήρες, αυτοματισμοί, ρομποτική εφαρμογή και απομακρυσμένη χρήση εξοπλισμού παραγωγής
 • μηχανολογικός εξοπλισμός (έως 100% του επιχορηγούμενου Π/Υ),
 • κτιριακές εγκαταστάσεις (έως 20% του επιχορηγούμενου Π/Υ),
 • ειδικές εγκαταστάσεις κτιριακών για την εισαγωγή νέων τεχνολογιών, όπως π.χ. οι υποδομές δικτύου υψηλής ταχύτητας 5G (έως 40% του επιχορηγούμενου Π/Υ)
 • εξοπλισμός εργαστηρίων και ποιοτικού ελέγχου (έως 30% του επιχορηγούμενου Π/Υ)
 • ΤΠΕ & εξοπλισμό λογισμικού, άδειες λογισμικού (έως 20% του επιχορηγούμενου Π/Υ),
 • υπηρεσίες ασφάλειας IT,
 • υπηρεσίες σχεδιασμού προϊόντων,
 • διαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας,
 • κόστη πιστοποίησης,
 • τεχνικές συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση νέων υποδομών πληροφορικής και λογισμικών για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της επιχείρησης ή για τη διενέργεια ανάλυσης σκοπιμότητας για την ανάπτυξη νέων έξυπνων προϊόντων και υπηρεσιών,
 • συμβουλευτικές υπηρεσίες για την παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου,
 • εκπαίδευση προσωπικού και εργατικού δυναμικού στις νέες τεχνολογίες του Industry 4.0


Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων είναι στις 6/12/2022 με καταληκτική ημερομηνία την 21/04/2023.


VK PREMIUM Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων έχει πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στην υποβολή φακέλων για ενισχύσεις και αναπτυξιακά προγράμματα με 98% επιτυχία στις εγκρίσεις.

Επικοινωνήστε σήμερα με τη VK PREMIUM, για να σας βοηθήσουμε να επωφεληθείτε από τις ενεργές επιδοτήσεις. Μπορείτε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα ή να καλέσετε στο 210-6835560.

Τελευταία ενημέρωση: 4/04/2023

Φόρμα Επικοινωνίας

CAPTCHA image

* Υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση