Αναμενόμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ “Εξοικονομώ – Αυτονομώ για επιχειρήσεις”

Αναμενόμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

Για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων και κτιριακών μονάδων επιχειρήσεων, αναμένεται η έναρξη του προγράμματος ΕΣΠΑ “Εξοικονομώ – Αυτονομώ για επιχειρήσεις”.

Η δράση αφορά στην ενεργειακή απόδοση μεσαίων, μεγάλων και πολύ μεγάλων επιχειρήσεων και την εγκατάσταση ενεργειακά αποδοτικού εξοπλισμού σε πολύ μικρές επιχειρήσεις».

Σύμφωνα με πληροφορίες θα υποστηριχθούν τουλάχιστον 9.700 επιχειρήσεις (8.500 πολύ μικρές και 1.200 μεσαίες, μεγάλες και πολύ μεγάλες). Οι επιλέξιμες επιχειρήσεις θα ανήκουν σε διάφορους παραγωγικούς τομείς όπως στον τουρισμό, στον αγροδιατροφικό τομέα κ.ά. αλλά και ιδιωτικά γραφεία και εμπορικά κτίρια.

Συνολικός προϋπολογισμός: 1 δις ευρώ

Εκτιμώμενη έναρξη υποβολών: εντός 4ου τριμήνου 2021

Εκτιμάται ότι η επιδότηση θα είναι σε ποσοστό 45% για τις επιλέξιμες επιχειρήσεις.

Οι δράσεις του «Εξοικονομώ» για τις επιχειρήσεις θα υλοποιηθούν μέσω πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων.

Η φάση εφαρμογής θα διαρκέσει περίπου τρία χρόνια, μετά την αξιολόγηση και την έγκριση των αιτήσεων. Το πρόγραμμα εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί το τέταρτο τρίμηνο 2024.

Επένδυση και επιλέξιμες δαπάνες
Η επένδυση περιλαμβάνει δύο επιμέρους προγράμματα:

  • (α) Ενεργειακή απόδοση στον τριτογενή και δευτερογενή τομέα για μεσαίους, μεγάλους και πολύ μεγάλους οργανισμούς.
  • (β) Εγκατάσταση ενεργειακά αποδοτικού εξοπλισμού σε πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Οι επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν:

  • ενεργειακή ανακαίνιση κτιρίων, ενεργειακή αναβάθμιση της διαδικασίας παραγωγής, εγκατάσταση νέου (ή αντικατάσταση υπάρχοντος) συστήματος θέρμανσης ή ψύξης, καθώς και παροχή ζεστού νερού με σύστημα ΑΠΕ (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας).
  • Παράλληλα, συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης για αυτοκατανάλωση, εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων και εξοπλισμού, ηλεκτρικά οχήματα για τη διανομή προϊόντων και πρώτων υλών.
  • Σημεία φόρτισης, εγκατάσταση ενεργειακά αποδοτικού εξοπλισμού, καθώς και υπηρεσίες υποστήριξης. Συγκεκριμένα πρόκειται για ενεργειακό έλεγχο, ενεργειακή και τεχνική συμβουλευτική, πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης, διαχείριση της εφαρμογής του επενδυτικού σχεδίου.

Για την ενεργειακή απόδοση στον τριτογενή και τον δευτερογενή τομέα για μεσαίες, μεγάλες και πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, θα πραγματοποιηθούν δύο υποχρεωτικοί ενεργειακοί έλεγχοι. Όσο για τις πολύ μικρές θα καθοριστούν ελάχιστες απαιτήσεις για την ενεργειακή απόδοση του εξοπλισμού. Με τις επιχορηγήσεις των δράσεων του προγράμματος θα στηριχθούν οι επιχειρήσεις. Έτσι θα βελτιωθεί η ενεργειακή τους απόδοση, θα προωθηθεί η χρήση ΑΠΕ και γενικότερα θα αναβαθμίσουν την ανταγωνιστική τους θέση, επενδύοντας στην τεχνολογική ανάπτυξη.


Επικοινωνήστε σήμερα με τη VK PREMIUM Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, για να σας βοηθήσουμε να επωφεληθείτε από τις ενεργές επιδοτήσεις. Μπορείτε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα ή να καλέσετε στο 210-6835560.

Φόρμα Επικοινωνίας

CAPTCHA image

* Υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση