Αναπτυξιακός Νόμος: Τα 3 πρώτα καθεστώτα που ενεργοποιούνται άμεσα

Αναπτυξιακός Νόμος

Εν αναμονή της έναρξης υποβολών αιτήσεων στα τρία πρώτα καθεστώτα του νέου αναπτυξιακού νόμου που αφορούν την μεταποίηση, τον τουρισμό και αμέσως μετά την αγροδιατροφή και τις ιχθυοκαλλιέργειες.

Τα επενδυτικά σχέδια ενισχύονται με τα κίνητρα της επιχορήγησης, της φορολογικής απαλλαγής, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης. Για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, η ενίσχυση περιλαμβάνει τα ανωτέρω κίνητρα πλην της επιχορήγησης.


Τα 3 πρώτα καθεστώτα που αναμένεται να προκηρυχθούν άμεσα είναι:

 1. Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα
 2. Τουρισμός
 3. Αγροδιατροφή – Πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων


1. Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα

ΚΑΔ Μεταποίησης που δικαιούνται επιδότηση:

• 10 Βιομηχανία Τροφίμων
• 11 Ποτοποιία
• 12 Παραγωγή προϊόντων καπνού
• 13 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών
• 14 Κατασκευή ειδών ένδυσης
• 15 Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών
• 16 Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα – κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής
• 17 Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων
• 18 Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων
• 19 Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου
• 20 Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων
• 21 Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων
• 22Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
• 23 Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων
• 24 Παραγωγή βασικών μετάλλων
• 25 Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδηεξοπλισμού
• 26 Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων
• 27 Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
• 28 Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α.
• 29 Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων
• 30 Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών
• 31 Κατασκευή επίπλων
• 32 Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες
• 33 Επισκευή μεταλλικών προϊόντων, μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού

Περισσότερα ΕΔΩ

Παράταση υποβολής αιτήσεων: μέχρι 29/12/2023 


2. Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων

Τουριστικές δραστηριότητες που μπορούν να επιδοτηθούν:

 • Ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων τουλάχιστον 4* αστέρων.
 • Εκσυγχρονισμός ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 3* αστέρων. Απαραίτητη προϋπόθεση η πάροδος 5ετίας από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή την ημερομηνία ολοκλήρωσης προηγούμενου εκσυγχρονισμού
 • Εκσυγχρονισμός μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων, εφόσον αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 3*
 • Επέκταση ή εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους, με την προϋόθεση ότι στο διάστημα διακοπής δεν έχει γίνει αλλαγή χρήσης του κτιρίου και ότι αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 4* αστέρων
 • Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός camping και glamping που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 3* αστέρων
 • Ίδρυση και εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων σε παραδοσιακά ή διατηρητέα κτήρια τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 3*
 • Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων
 • Εγκαταστάσεις Ειδικής Τουριστικής Υποδομής (συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ, τουριστικοί λιμένες, χιονοδρομικά κέντρα, θεματικά πάρκα, ιαματικός τουρισμός, κέντρα θαλασσοθεραπείας, κέντρα αναζωογόνησης (spa),Κέντρα προπονητικού αθλητικού τουρισμού, ορειβατικά καταφύγια, αυτοκινητοδρόμια)
 • Ίδρυση ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας (condo hotels), υπό την προϋπόθεση ότι η μεταβίβαση ή η μακροχρόνια μίσθωση ενισχυόμενων τμημάτων λαμβάνει χώρα μετά τη λήξη της τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων του φορέα της επένδυσης.

Περισσότερα ΕΔΩ

Παράταση υποβολής αιτήσεων: μέχρι 29/12/2023 


3. Αγροδιατροφή – Πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων

Τα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια αφορούν στους τομείς:
α. της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής
β. της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των επενδυτικών σχεδίων της παραγωγής βάμβακος και των δραστηριοτήτων εκκοκκισμού
γ. της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.

Περισσότερα ΕΔΩ


Δεδομένου του μεγάλου ενδιαφέροντος στις υποβολές αιτήσεων στον αναμενόμενο κύκλο του Αναπτυξιακού Νόμου, σας προτείνουμε να ξεκινήσετε άμεσα την προετοιμασία του επενδυτικού σας σχεδίου. Μπορείτε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα ή να καλέσετε στο 210-6835560.

Φόρμα Επικοινωνίας

CAPTCHA image

* Υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση