Aνάπτυξη και εκσυγχρονισμός της εταιρείας CALLISTA μέσω επιδοτούμενου προγράμματος ΕΣΠΑ

Δείτε πως η VK PREMIUM ως σύμβουλος ανάπτυξης συνέβαλε σημαντικά στην επιτυχή έγκριση της επιδότησης και στην υποστήριξη του επενδυτικού σχεδίου της εταιρείας CALLISTA.

Εταιρικό Προφίλ

Η εταιρεία CALLISTA δραστηριοποιείται στο χώρο του χονδρικού εμπορίου τσαντών, αποσκευών και υποδημάτων. Ιδρύθηκε το 2013 και εκ τότε αναπτύσσει σχέδια που δεν επηρεάζονται από την εποχικότητα ή τις τάσεις, αλλά περικλείουν τη διαχρονική κομψότητα και την εξαιρετική ποιότητα. Με απόλυτο σεβασμό στα φυσικά υλικά και την προστασία του περιβάλλοντος, τα προϊόντα κατασκευάζονται χειροποίητα με απόλυτη προσοχή στην λεπτομέρεια.


Στόχος της εταιρείας

Μετά από πολυετή επαγγελματική εμπειρία στο χώρο του χονδρικού εμπορίου τσαντών και αποσκευών, η επιχείρηση υλοποίησε ένα ολοκληρωμένο επενδυτικό σχέδιο, προκειμένου να αναπτύξει τη δραστηριότητά της και να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά τους σε σχέση με άλλες ομοειδείς επιχειρήσεις του κλάδου.


Κύριες προκλήσεις

 • Απαραίτητη ρευστότητα κεφαλαίων για την υλοποίηση του επενδυτικού έργου
 • Άμεση υλοποίηση της σχεδιαζόμενης επένδυσης
 • Ισχυρός ανταγωνισμός στην αγορά

Ο Ρόλος μας

 • Εκπόνηση της απαιτούμενης τεχνικοοικονομικής μελέτης για το επενδυτικό σχέδιο για την επιτυχή έγκριση της αίτησης προς επιδότηση.
 • Συνεργαστήκαμε συστηματικά με την εταιρεία για την κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου business plan, το οποίο μεγιστοποίησε τις πιθανότητες έγκρισης της αίτησης.
 • Αναλάβαμε την κατάθεση του πλήρους φακέλου της αίτησης στις αρμόδιες υπηρεσίες έτσι ώστε να γίνει η αξιολόγησή και έγκρισή του στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα.
 • Είχαμε την καθημερινή διαχείριση των απαιτούμενων παραστατικών (προσφορές, τιμολόγια, αποδείξεις πληρωμής, κτλ.) που απαιτούνται για την πλήρη τεκμηρίωση των επιδοτούμενων δαπανών.
 • Αναλάβαμε τον συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων μερών έτσι ώστε να επιτευχθεί η εκταμίευση του επιδοτούμενου ποσού εντός του προκαθορισμένου διαστήματος.

Στοιχεία επιδότησης

Η επιχείρηση CALLISTA εντάχθηκε στο επιδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ: «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων». Το πρόγραμμα αποσκοπούσε στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μεσαίων επιχειρήσεων, επενδύοντας στον παραγωγικό εκσυγχρονισμό τους και την υιοθέτηση συστημάτων τυποποίησης & πιστοποίησης.


Οφέλη από την επιδότηση

 • Αύξηση της κερδοφορίας της
 • Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας
 • Επέκταση στην αγορά μέ τη προσθήκη νέων προϊόντων και υπηρεσιών
 • Αύξηση της παραγωγικότητας
 • Ανάπτυξη και βελτίωση του όγκου και της ποιότητας των υπηρεσιών
 • Βελτίωση της ανταγωνιστικής της θέσης στην αγορά
 • Μείωση κατανάλωσης ενέργειας
 • Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας
 • Διατήρηση ποιοτικών θέσεων εργασίας

Αναπτυξιακές προοπτικές της εταιρείας

Ο ποιοτικός εκσυγχρονισμός τόσο σε νέο τεχνολογικό εξοπλισμό όσο και σε διαδικασίες που επήλθε με την υλοποίηση της επένδυσης αποτελεί την κατάλληλη υποδομή πάνω στην οποία θα βασιστεί η ανάπτυξη της επιχείρησης και η βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών της.

Μεσοπρόθεσμα, η επιχείρηση θα εκμεταλλευτεί την τεχνολογία και τους αυτοματισμούς και θα επιτύχει μεγέθυνση της παραγωγικής βάσης και της δυναμικότητάς της και απόκτηση συγκριτικού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.


Πως υποστηρίζουμε τις επιχειρήσεις

Μπορούμε να συμβάλλουμε καθοριστικά στο αναπτυξιακό μέλλον των Ελληνικών επιχειρήσεων. Με 15 χρόνια εμπειρίας και σχεδόν 98% επιτυχία στην υποβολή αιτήσεων, είμαστε πάντα δίπλα στις επιχειρήσεις για να παρουσιάσουμε τα κατάλληλα επιδοτούμενα προγράμματα που ταιριάζουν στις αναπτυξιακές ανάγκες και μεγιστοποιούν τα οφέλη της κάθε επιχείρησης.

Φόρμα Επικοινωνίας

CAPTCHA image

* Υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση