Αναπτυξιακός Νόμος: Σε ποιες περιοχές αυξάνονται κατά 10% τα μέγιστα ποσοστά ενισχύσεων

Αναπτυξιακός Νόμος: Σε ποιες περιοχές αυξάνονται κατά 10% τα μέγιστα ποσοστά ενισχύσεων

Ανακοινώθηκε στις 14 Ιουλίου 2022 η αναμενόμενη τροποποίηση του χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων της Ελλάδας 2022-2027 με βάση την οποία αυξάνονται κατά 10% τα μέγιστα ποσοστά ενίσχυσης στις περιοχές που είναι επιλέξιμες για στήριξη από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την τροποποίηση του χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων της Ελλάδας για την περίοδο 2022-2027 του Αναπτυξιακού Νόμου, έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα για υψηλότερα μέγιστα ποσοστά ενίσχυσης στις περιοχές που είναι επιλέξιμες για στήριξη από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης.

Τα ανώτατα ποσά ενισχύσεων, για επενδύσεις στις περιοχές του υποστηρίζονται από Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, θα αυξηθούν ως εξής:

i) από 30% σε 40% των επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών στην περιφέρεια του Νότιου Αιγαίου

ii) από 40% σε 50% των επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών στις περιφέρειες της Κρήτης, της Δυτικής Μακεδονίας και στις περιφερειακές ενότητες Αρκαδίας και Μεσσηνίας της Πελοποννήσου

iii) από 50% σε 60% των επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών στην περιφέρεια του Βόρειου Αιγαίου

Επιπλέον, τα ποσοστά αυτά προσαυξάνονται κατά 10% για τις Μεσαίες Επιχειρήσεις και 20% για τις Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου

Αναμένεται να δημοσιευθεί τροποποίηση του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.

Ενεργοποιήθηκε ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022 με την προκήρυξη του καθεστώτος «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα». 

Η VK PREMIUM – Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων διαθέτοντας την απαραίτητη εμπειρία και εξειδίκευση, αναλαμβάνουν την εκπόνηση της απαιτούμενης τεχνικοοικονομικής μελέτης για το επενδυτικό σχέδιο με σκοπό την υποβολή αίτησης υπαγωγής στον Αναπτυξιακό Νόμο.

Μπορείτε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα ή να καλέσετε στο 210-6835560.

Φόρμα Επικοινωνίας

CAPTCHA image

* Υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση