Αναμενόμενα Προγράμματα

Αναμενόμενα επιδοτούμενα προγράμματα (ΕΣΠΑ 2021 – 2027, Νέος Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας)

1 Μαΐου 2024

«Εξοικονόμηση Ενέργειας σε επιχειρήσεις και Φωτοβολταϊκά σε επιχειρήσεις» – Επιδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης

Αναμενόμενο επιδοτούμενο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Ενέργειας σε επιχειρήσεις και Φωτοβολταϊκά σε επιχειρήσεις» από το Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας.