Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020

2 Αυγούστου 2016

Horizon 2020

Το πρόγραμμα Horizon 2020 (Oρίζοντας 2020) είναι το χρηματοδοτικό πλαίσιο της Ε.Ε. για την Έρευνα και την Καινοτομία που καλύπτει την περίοδο 2014-2020, με προϋπολογισμό περίπου 80 δισ. ευρώ.
4 Ιουλίου 2014

Aποτελέσματα Εργαλείου για τις ΜμΕ-1η περίοδος, «Ορίζοντας 2020»

Ολοκληρώθηκε στις 18 Ιουνίου η πρώτη περίοδος υποβολής για την Φάση 1 του Εργαλείου για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, γνωρίζοντας τρομερή επιτυχία, καθώς οι αιτήσεις έφτασαν τις 2.666 σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.
4 Ιουνίου 2014

Εργαλείο Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που Καινοτομούν

Το Εργαλείο Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που Καινοτομούν (SME Instrument) χρηματοδοτεί καινοτόμα σχέδια από τις ΜΜΕ. 3 δις ευρώ ύψος προϋπολογισμού για την περίοδο 2014 - 2020.
29 Μαΐου 2014

Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 (Horizon 2020)

Το πρόγραμμα 'Ορίζοντας 2020' (Horizon 2020) είναι το χρηματοδοτικό πλαίσιο της Ε.Ε. για την Έρευνα και τη Καινοτομία. Θα καλύψει μία περίοδο επτά ετών (2014-2020) με προϋπολογισμό περίπου €80 δις, πέρα από τα ιδιωτικά κεφάλαια που σίγουρα θα προσελκύσει.