23 Απριλίου 2013

Marketing plans and strategies

Τα Marketing plans and strategies αναλύουν, εκτιμούν και συνδυάζουν το σύνολο των στοιχείων του μίγματος marketing.
4 Ιανουαρίου 2013

Συμβουλευτικές υπηρεσίες έρευνας αγοράς

Οι Συμβουλευτικές υπηρεσίες έρευνας αγοράς σκοπεύουν στη βαθιά γνώση της αγοράς στην οποία δραστηριοποιείται η επιχείρηση.
20 Δεκεμβρίου 2012

Στρατηγικός και Επιχειρησιακός Σχεδιασμός επιχειρήσεων

O στρατηγικός & Επιχειρησιακός Σχεδιασμός επιχειρήσεων σε ένα δυναμικά εξελισσόμενο και ανταγωνιστικό επιχειρησιακό περιβάλλον ανταποκρίνεται απόλυτα στην ανάγκη για τη διαρκή προσαρμογή των επιχειρήσεων στα δεδομένα της αγοράς.