Στρατηγικά και επιχειρησιακά σχέδια

23 Απριλίου 2013

Marketing plans and strategies

Τα Marketing plans and strategies αναλύουν, εκτιμούν και συνδυάζουν το σύνολο των στοιχείων του μίγματος marketing.
20 Δεκεμβρίου 2012

Στρατηγικός και Επιχειρησιακός Σχεδιασμός επιχειρήσεων

O στρατηγικός & Επιχειρησιακός Σχεδιασμός επιχειρήσεων σε ένα δυναμικά εξελισσόμενο και ανταγωνιστικό επιχειρησιακό περιβάλλον ανταποκρίνεται απόλυτα στην ανάγκη για τη διαρκή προσαρμογή των επιχειρήσεων στα δεδομένα της αγοράς.