Υποστήριξη Τραπεζικών Σχέσεων

9 Νοεμβρίου 2016

Υπηρεσίες υποστήριξης Τραπεζικών σχέσεων και διαχείρισης “κόκκινων” επιχειρηματικών δανείων

Η VK PREMIUM αναλαμβάνει μέσω των εξειδικευμένων στελεχών της, την υποστήριξη των τραπεζικών σχέσεων των πελατών της και την διαχείριση αιτημάτων για την αναδιάρθρωση του τραπεζικού τους δανεισμού.