Υπηρεσίες υποστήριξης Τραπεζικών σχέσεων και διαχείρισης “κόκκινων” επιχειρηματικών δανείων

Υπηρεσίες υποστήριξης Τραπεζικών σχέσεων και διαχείρισης «κόκκινων» επιχειρηματικών δανείων

Η VK PREMIUM μέσω των εξειδικευμένων και προερχόμενων από το τραπεζικό χώρο στελεχών της, αναλαμβάνει την υποστήριξη των τραπεζικών σχέσεων των πελατών της και την διαχείριση αιτημάτων για την αναδιάρθρωση του τραπεζικού τους δανεισμού.

Εξειδικεύεται στην ανάλυση και παρακολούθηση του χρηματοοικονομικού κόστους, παρέχοντας μηνιαία report και στοχευμένες προτάσεις μείωσης του.

Επιπρόσθετα, η εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα διαχείρισης των “Κόκκινων” επιχειρηματικών δανείων με τους εξής τρόπους:

  • Ενημερώνει για το ισχύον νομικό και τραπεζικό πλαίσιο (Νόμος Δένδια, άρθρο 99, προβλέψεις εξωδικαστικών ρυθμίσεων) που αφορά τις υπερχρεωμένες επιχειρήσεις, και  παρέχει τεχνογνωσία σχετικά με την πολιτική των Τραπεζικών Ιδρυμάτων, όσον αφορά στο ‘κούρεμα’ οφειλών και στους όρους των εξωδικαστικών ρυθμίσεων.
  • Διαχειρίζεται καταγγελμένες επιχειρηματικές οφειλές: επιδιώκει την άμεση ομαλοποίηση τους με σκοπό την άμεση αναστολή νομικών ενεργειών από μέρους των Τραπεζών και την εξωδικαστική τους ρύθμιση.