Δάνεια κεφαλαίου κίνησης με 80% εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου – Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19

Δάνεια κεφαλαίου κίνησης με 80% εγγύηση

Κατάσταση προγράμματος: Έκλεισε

Δάνεια κεφαλαίου κίνησης με 80% εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου 

Το πρόγραμμα «ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ COVID-19» μέσω του οποίου προσφέρονται νέα δάνεια κεφαλαίου κίνησης με 80% εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου, στοχεύει στη στήριξη της οικονομίας κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19 (2020/C 91 I/01).

Σκοπός του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19 που έχει συσταθεί, είναι η παροχή χρηματοδοτήσεων προς μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις με σκοπό την ενίσχυση της ρευστότητας τους.

Ποσοστό Εγγύησης (Guarantee Rate)

Το ποσοστό εγγύησης ανά Δάνειο κεφαλαίου κίνησης θα ορίζεται σε 80%.

Ανώτατο ποσό δανείων κεφαλαίου κίνησης με 80% εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου

‘Εως το 25% του συνολικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης ή το διπλάσιο του μισθολογικού κόστους, κατά το έτος 2019.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2106835560.

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος

CAPTCHA image

* Το πεδίο είναι υποχρεωτικό.