Έγκριση 153 επενδυτικών σχεδίων με ενισχύσεις ύψους 285 εκ. ευρώ από τον Αναπτυξιακό Νόμο

Επιδότηση ΕΣΠΑ - Κλάδος Μεταποίησης

Ανακοινώθηκε ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν προς έγκριση στο καθεστώς ενίσχυσης «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 69395/1.7.2019 Προκήρυξης.

Όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, για τα 153 επενδυτικά σχέδια το συνολικό ποσό της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης ανέρχεται στο ύψος των διακοσίων ογδόντα πέντε εκατομμυρίων εκατόν ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων, επτακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ και δέκα οκτώ λεπτών (€285.194.788,18) και δεν απαιτείται ενίσχυση με τη μορφή της φορολογικής απαλλαγής.

Για τα επενδυτικά σχέδια του Πίνακα Κατάταξης θα ακολουθήσει η διαδικασία έκδοσης ατομικών αποφάσεων υπαγωγής στο καθεστώς ενισχύσεων της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016.

Ο Αναπτυξιακός Νόμος παρέχει επιδοτήσεις έως 55% και ύψους έως €10.000.000 για τη δημιουργία ή εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων.

Επιχειρηματικοί κλάδοι που επιδοτούνται

 • Τουρισμός – Ξενοδοχεία
 • Μεταποίηση
 • Βιομηχανία τροφίμων & ποτών
 • Logistics
 • Πληροφορική
 • Φαρμακευτικά προϊόντα
 • Τηλεπικοινωνίες
 • Αθλητικές εγκαταστάσεις
 • Κέντρα αποθεραπείας και αποκατάστασης
 • Φαρμακευτική κάνναβη

Είδη ενισχύσεων που προβλέπονται από τον νέο Αναπτυξιακό νόμο

 • Φορολογική απαλλαγή
 • Επιχορήγηση δαπανών του επενδυτικού σχεδίου
 • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης
 • Επιδότηση κόστους για νέες θέσεις εργασίας

Αναμένεται η έναρξη νέου κύκλου υποβολής αιτήσεων.


Είμαστε στη διαθεσή σας, για να σας ενημερώσουμε αν η επιχείρησή σας ανήκει στους επιδοτούμενους κλάδους από τον Αναπτυξιακό Νόμο.

Μπορείτε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα ή να καλέσετε στο 210-6835560.

Φόρμα Επικοινωνίας

CAPTCHA image

* Υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση