Έως 50% επιδότηση (Cash Rebate & Φοροαπαλλαγή) για την παραγωγή Τηλεοπτικών – Κινηματογραφικών ταινιών, Ντοκιμαντέρ και Ψηφιακών Παιχνιδιών

Με συνολικό ποσοστό έως 50% επί των επιλέξιμων δαπανών επιδοτείται η παραγωγή οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα όπως κινηματογραφικών ταινιών, τηλεοπτικών σειρών, ντοκιμαντέρ, κινουμένων σχεδίων και ψηφιακών παιχνιδιών.

H επιδότηση αυτή αποτελεί ένα ισχυρό οικονομικό κίνητρο για Έλληνες και ξένους επενδυτές να επιλέξουν την Ελλάδα για την παραγωγή των οπτικοακουστικών τους έργων και παρέχεται από τον φορέα ΕΚΟΜΕ.

Η επιδότηση γίνεται είτε με τη μορφή cash rebate δηλαδή με επιστροφή χρημάτων για ένα μέρος των επιλέξιμων δαπανών, είτε με τη μορφή tax relief δηλαδή φορολογικών απαλλαγών, είτε με συνδυασμό των δύο προαναφερθέντων ενισχύσεων.

Συνοψίζοντας, οι δύο μορφές επιδότησης παραγωγής οπτικοακουστικών έργων αποτελούν αυτοδύναμα επενδυτικά εργαλεία, τα οποία μπορούν να δράσουν συμπληρωματικά και να προσφέρουν χρηματοδότηση έως 50%.


Είδη επιδοτήσεων παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα (ΕΚΟΜΕ)

1. Πρόγραμμα επιστροφής χρημάτων – cash rebate

Επιδότηση 40% επί των επιλέξιμων δαπανών μέσω επιστροφής χρημάτων σε μετρητά για την παραγωγή οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα όπως κινηματογραφικών ταινιών, τηλεοπτικών σειρών, ντοκιμαντέρ, κινουμένων σχεδίων και ψηφιακών παιχνιδιών.

Καταβολή ενισχύσεων

Η καταβολή γίνεται εφάπαξ το αργότερο μέσα σε έξι μήνες μετά την ολοκλήρωση των εργασιών παραγωγής ή/και μετα-παραγωγής, με δεδομένο ότι έχουν τηρηθεί όλες οι προϋποθέσεις της νομοθεσίας.

2. Πρόγραμμα φοροαπαλλαγών – tax relief

H εφαρμογή του νομικού πλαισίου για το tax relief δίνει τη δυνατότητα σε πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που χρηματοδοτούν οπτικοακουστικά έργα να έχουν φοροαπαλλαγές 30% επί του συνολικού κόστους παραγωγής.


Χαρακτηριστικά προγραμμάτων Cash Rebate & Tax Relief

– Δικαιούχοι Ενίσχυσης

 • Επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια
 • Διεθνείς παραγωγοί οπτικοακουστικών έργων που έχουν συνάψει σύμβαση με επιχείρηση εγκατεστημένη ή με υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια


– Επιλέξιμες δαπάνες

Ως επιλέξιμες δαπάνες είναι οι δαπάνες οι οποίες πραγματοποιούνται στην ελληνική επικράτεια και δεν ξεπερνούν το 80% του συνολικού κόστους παραγωγής του οπτικοακουστικού έργου (επιλέξιμο κόστος παραγωγής).

Οι επιλέξιμες δαπάνες στο tax relief ταυτίζονται με τις επιλέξιμες δαπάνες του cash rebate. Δεν μπορούν να ξεπερνούν ποσοστό μεγαλύτερο από το 80% των συνολικών δαπανών.

 • Δαπάνες για δικαιώματα, όπως σενάριο, μουσική επένδυση
 • Δαπάνες για κάθε είδους παροχή υπηρεσιών που αφορά άμεσα την παραγωγή του οπτικοακουστικού έργου, όπως διαμονή και διατροφή, μετακινήσεις, ενοικίαση εξοπλισμού, στούντιο, μοντάζ -μιξάζ και υπηρεσίες after production
 • Μισθολογικό κόστος των θέσεων εργασίας για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου
 • Δαπάνες προμήθειας υλικών
 • Δαπάνες σχεδιασμού, παραγωγής και δοκιμών του λογισμικού των ψηφιακών παιχνιδιών.
 • Δαπάνες για την συμφωνημένη αμοιβή παραγωγού – εκτελεστή παραγωγής


– Ελάχιστα ποσά επένδυσης ανά είδος παραγωγής

 1. Τηλεοπτικές & Κινηματογραφικές παραγωγές με ελάχιστο ποσό δαπάνης τις εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ
 2. Παραγωγή ταινίας Ντοκιμαντέρ, με ελάχιστο ποσό δαπάνης τις εξήντα χιλιάδες (60.000) Ευρώ
 3. Παραγωγή ταινίας Μικρού Μήκους, με ελάχιστο ποσό δαπάνης τις εξήντα χιλιάδες (60.000) Ευρώ
 4. Επεισόδια τηλεοπτικών σειρών μυθοπλασίας, με ελάχιστο ποσό δαπάνης τις εικοσιπέντε (25.000) Ευρώ ανά παραγόμενο επεισόδιο
 5. Επεισόδια παραγωγής Ντοκιμαντέρ ή κινούμενου σχεδίου, με ελάχιστο ποσό δαπάνης τις εικοσιπέντε (20.000) Ευρώ ανά παραγόμενο επεισόδιο
 6. Τηλεοπτικές παραγωγές κατ’ ελάχιστον 70 επεισοδίων, με ελάχιστο ποσό δαπάνης τις δεκαπέντε (15.000) Ευρώ ανά παραγόμενο επεισόδιο
 7. Παραγωγή ψηφιακών παιχνιδιών με ελάχιστο ποσό δαπάνης τις τριάντα (30.000) Ευρώ


– Επιλέξιμοι ΚΑΔ που εμπίπτουν στις κατηγορίες ενίσχυσης:

-59.11 Δραστηριότητες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων.

-59.12 Υπηρεσίες συνοδευτικές της παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων.

-62.01.21 Παραγωγή πρωτοτύπων λογισμικού παιχνιδιών υπολογιστή


Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Οι υποβολές αιτήσεων γίνονται έως 31/12/2022 μέσω του φορέα ΕΚΟΜΕ.


Φόρμα επικοινωνίας για επιδότηση 50% (Cash Rebate & Tax relief) για την παραγωγή ταινιών, ψηφιακών παιχνιδιών & τηλεοπτικών σειρών

CAPTCHA image

* Το πεδίο είναι υποχρεωτικό.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-6835560

Email: info@vkpremium.com