Επενδυτικά κίνητρα για την ελληνική Φαρμακοβιομηχανία μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου και των Στρατηγικών Επενδύσεων Εθνικής σημασίας

Επενδυτικά κίνητρα για την ελληνική Φαρμακοβιομηχανία μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου και των Στρατηγικών Επενδύσεων

Οι ελληνικές Φαρμακοβιομηχανίες μπορούν να εντάξουν τα επενδυτικά τους σχέδια στις ευεργετικές διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 καθώς και του προγράμματος των Στρατηγικών Επενδύσεων.

Οι Φαρμακοβιομηχανίες μπορούν να χρηματοδοτηθούν είτε μέσω επιδότησης ή μέσω φορολογικών απαλλαγών ή αυξημένων αποσβέσεων ή και από τον συνδυασμό τους.

Πιο συγκεκριμένα:

Α. Καθεστώτα ενισχύσεων του Αναπτυξιακού Νόμου

Έως 55% της επένδυσης μπορεί να ανέλθει το ποσοστό ενίσχυσης (επιδότηση ή φορολογική απαλλαγή) του Αναπτυξιακού Νόμου με μέγιστο ποσό επιδότησης τα €10 εκ.

Είδη ενισχύσεων

  • Φορολογική απαλλαγή
  • Επιχορήγηση δαπανών του επενδυτικού σχεδίου
  • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης
  • Επιδότηση κόστους για νέες θέσεις εργασίας

Υποβολή αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων: 30/07/2021

Β. Στρατηγικές Επενδύσεις

Στρατηγικές Επενδύσεις κατά την έννοια του Ν3894/2010 όπως ισχύει, είναι επενδύσεις οι οποίες επιφέρουν σημαντικής εντάσεως ωφελήματα στην Εθνική και τοπική οικονομία και κοινωνία.

Οι Στρατηγικές Επενδύσεις αφορούν ιδίως στην κατασκευή, ανακατασκευή, επέκταση, αναδιάρθρωση, εκσυγχρονισμό ή στη διατήρηση υφιστάμενων υποδομών, εγκαταστάσεων και δικτύων επιχειρήσεων και προσφέρουν:

i. Φορολογικά κίνητρα

  • Οι επενδύσεις μπορούν να λάβουν φορολογική απαλλαγή
  • Προσαύξηση κατά 100% των φορολογικών αποσβέσεων των παγίων που έχουν ενταχθεί στο επενδυτικό σχέδιο.

ii. Επιδότηση (επιχορήγηση δαπανών)

  • Έως €20 εκ. για Βιομηχανική Έρευνα
  • Έως €15 εκ. για Πειραματική Ανάπτυξη
  • Έως €7,5 εκ. για Μελέτες Σκοπιμότητας
  • Έως €5 εκ. για πρόσληψή εργαζομένων σε μειονεκτική θέση και ατόμων με αναπηρία

VK PREMIUM Σύμβουλοι Επιχειρήσεων έχει μεγάλη εμπειρία και εξειδίκευση στην υποβολή φακέλων για ενισχύσεις από τον Αναπτυξιακό Νόμο και τις Στρατηγικές Επενδύσεις σε διάφορους τομείς δραστηριότητας και μπορεί να υποστηρίξει τα επενδυτικά σχέδια στον κλάδο της φαρμακοβιομηχανίας.


Για περισότερες πληροφορίες μπορείτε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα ή να καλέσετε στο 210-6835560.

Φόρμα Επικοινωνίας

CAPTCHA image

* Υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση