Επιδοτήσεις για αντικατάσταση των μηχανών πρόωσης με κινητήρες φυσικού αερίου και νέες ναυπηγήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης κι Ανθεκτικότητας

Πράσινη Ακτοπλοϊα

Η πράσινη ακτοπλοϊα εντάσσεται στη Δράση «Μετάβαση σε ένα πράσινο και βιώσιμο σύστημα μεταφορών». Σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης κι Ανθεκτικότητας, χρηματοδότηση 150-200 εκατ. ευρώ έχει προϋπολογισθεί για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην ακτοπλοΐα.

Πιο συγκεκριμένα, το Ταμείο Ανάκαμψης κι Ανθεκτικότητας θα χρηματοδοτήσει ως επιδότηση κονδύλι ύψους 300 εκατ. ευρώ για την «ενίσχυση επενδύσεων μείωσης του αποτυπώματος CO2 στην επιβατηγό ναυτιλία» και για την «ενίσχυση της νέας τεχνολογίας συλλογής του διοξειδίου του άνθρακα και αποθήκευσής του και τη δημιουργία νέων ή αναβάθμιση βιομηχανικών μονάδων τελευταίας πράσινης τεχνολογίας, με υποχρεωτική λειτουργία τμήματος έρευνας και ανάπτυξης».

Τα παραπάνω ποσά αποτελούν επιδοτήσεις και συνοδεύονται και από δυνατότητα ανάλογης δανειακής διευκόλυνσης. Σκοπός των χρηματοδοτήσεων αυτών είναι η αντικατάσταση των μηχανών πρόωσης μεγάλων ελληνικών επιβατηγών οχηματαγωγών πλοίων με κινητήρες που θα έχουν τη δυνατότητα καύσης υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG). To LNG χαρακτηρίζεται ως πράσινο – μεταβατικό καύσιμο, καθώς έχει δραστικά χαμηλότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Έτσι, μπορεί να καταστήσει πολλά από τα μεγάλα νεότερα πλοία περισσότερο συμβατά με τις προβλέψεις των διεθνών οργανισμών για μείωση των εκπομπών CO2 μεσοπρόθεσμα και πλήρως έως το 2050.


Μερίδιο από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για νέες ναυπηγήσεις ζητούν οι ακτοπλόοι

Αναμένεται να οριστικοποιηθεί η επιδότηση του οικολογικού κόστους των νέων ναυπηγήσεων, αλλά και η υπό ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησή τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το σχέδιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Τα μέτρα μείωσης των ρύπων και του ενεργειακού αποτύπωματος, τα οποία θα εφαρμοστούν από το 2023, και η ανάγκη ανανέωσης του ακτοπλοϊκού στόλου, που συζητείται από το 2018, αποτελούν θέματα που θα επιλυθούν με τη βοήθεια των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης.


Δάνεια με ελάχιστο επιτόκιο αναφοράς σε 0,35% για επενδυτικά σχέδια

Στην περίπτωση των ακτοπλοϊκών εταιρειών, το Ταμείο Ανάκαμψης κι Ανθεκτικότητας μπορεί να έχει καταλυτικό ρόλο μέσω των δανειακών του πόρων.

Τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) στοχεύουν στη χρηματοδότηση σημαντικών ιδιωτικών επενδύσεων και καλύπτουν κατά μέγιστο βαθμό το 50% του κόστους κάθε επενδυτικού σχεδίου. Η ιδιωτική συμμετοχή καλύπτει τουλάχιστον το 20% του προϋπολογισμού της επένδυσης, ενώ το τραπεζικό ίδρυμα θα δανειοδοτήσει τουλάχιστον το 30%.

Τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης με ελάχιστο επιτόκιο αναφοράς 0,35% καλύπτουν από 30% έως 50% το κόστος του επιχειρηματικού σχεδίου και κατευθύνονται σε επενδυτικά σχέδια για:

  • ψηφιακό μετασχηματισμό
  • πράσινη μετάβαση
  • εξωστρέφεια των επιχειρήσεων
  • ανάπτυξη οικονομιών κλίμακας μέσω συνεργασιών, εξαγορών και συγχωνεύσεων
  • καινοτομία, έρευνα & ανάπτυξη.

Οι τράπεζες έχουν τη δυνατότητα να αξιολογήσουν και να προωθήσουν επενδυτικά σχέδια που, αφενός, δίνουν διέξοδο σε εταιρείες με οικονομικά προβλήματα, αλλά με δυνατή παρουσία στην αγορά του κλάδου τους και, αφετέρου, στηρίζουν εταιρείες που είναι αποφασισμένες να προχωρήσουν και να μεγαλώσουν μέσω συνεργασιών, συγχωνεύσεων και εξαγορών αποκτώντας πρόσθετο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. 


Επικοινωνήστε σήμερα με τη VK PREMIUM Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων, για να σας βοηθήσουμε να επωφεληθείτε από τις ενεργές επιδοτήσεις ΕΣΠΑ. Μπορείτε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα ή να καλέσετε στο 210-6835560.

Φόρμα Επικοινωνίας

CAPTCHA image

* Υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση