Επιδότηση μέσω ΕΣΠΑ της εταιρείας CMC MESSINIS για την παροχή μηχανολογικού και τεχνολογικού εξοπλισμού

Δείτε πως η VK PREMIUM ως σύμβουλος ανάπτυξης συνέβαλε στην επιτυχή έγκριση της επιδότησης ΕΣΠΑ για τεχνολογικό εκσυγχρονισμό της εταιρείας CMC MESSINIS.


Εταιρικό Προφίλ

Η εταιρεία CMC Messinis Electrical Construction Projects δραστηριοποιείται στο χώρο των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων από το 1998, με έδρα το Δήμο Ηλιούπολης. Κύριο αντικείμενό της αποτελεί η κατασκευή και συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων μεσαίου και μεγάλου μεγέθους, όπως Ξενοδοχειακών και Νοσοκομειακών μονάδων, Τραπεζών, Βιομηχανικών, Αθλητικών, Εκπαιδευτικών και Αρχαιολογικών Εγκαταστάσεων,  Εμπορικών Κέντρων και καταστημάτων, Κτίρια Γραφείων και Πολυκατοικιών.

Παράλληλα, από το 2015, έχουνε ενταχθεί στις δραστηριότητες της επιχείρησης η κατασκευή οικιστικών και μη οικιστικών κτιρίων, το χονδρικό εμπόριο ηλεκτρολογικού υλικού, ηλεκτρικών μηχανημάτων και συσκευών.                                                                                    

Η επιχείρηση στα πλαίσια του συγκεκριμένου προγράμματος, υλοποίησε ένα ολοκληρωμένο επιχειρηματικό σχέδιο διάρκειας 24 μηνών, βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της και των παρεχόμενων υπηρεσιών.


Στόχος της Εταιρείας

Μετά από πολυετή επαγγελματική εμπειρία στο χώρο των Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων, η επιχείρηση υλοποίησε ένα επενδυτικό σχέδιο που αφορά την προμήθεια επαγγελματικων οχημάτων. Βασικός σκοπός του επενδυτικού σχεδίου ήταν η ενίσχυση της επιχείρησης μέσω της επέκτασης της επιχειρηματικής της δραστηριότητας που είναι η κατασκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων μικρού, μεσαίου και μεγάλου μεγέθους καθώς και η βελτίωση της ανταγωνιστικής της θέσης σε σχέση με άλλες επιχειρήσεις του κλάδου. Επιπρόσθετα, με τις νέες δαπάνες που επιδοτήθηκαν, βελτιώθηκε η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών της επιχείρησης, ολοκληρώθηκε ο τεχνολογικός εκσυγχρονισμός και βελτιώθηκε η λειτουργικότητα της.


Κύριες Προκλήσεις

 • Απαραίτητη ρευστότητα κεφαλαίων για την υλοποίηση του επενδυτικού έργου
 • Ισχυρός ανταγωνισμός στην αγορά
 • Ταχεία  υλοποίηση της σχεδιαζόμενης επένδυσης

Ο Ρόλος μας

 • Εκπόνηση της απαιτούμενης τεχνικοοικονομικής μελέτης για το επενδυτικό σχέδιο για την επιτυχή έγκριση της αίτησης προς επιδότηση.
 • Συνεργαστήκαμε συστηματικά με την εταιρεία για την κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου business plan, το οποίο μεγιστοποίησε τις πιθανότητες έγκρισης της αίτησης.
 • Αναλάβαμε την κατάθεση του πλήρους φακέλου της αίτησης στις αρμόδιες υπηρεσίες έτσι ώστε να γίνει η αξιολόγησή και έγκρισή του στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα.
 • Είχαμε την καθημερινή διαχείριση των απαιτούμενων παραστατικών (προσφορές, τιμολόγια, αποδείξεις πληρωμής, κτλ.) που απαιτούνται για την πλήρη τεκμηρίωση των επιδοτούμενων δαπανών.
 • Αναλάβαμε τον συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων μερών έτσι ώστε να επιτευχθεί η εκταμίευση του επιδοτούμενου ποσού εντός του προκαθορισμένου διαστήματος.

Στοιχεία Επιδότησης

Το επενδυτικό σχέδιο εντάχθηκε στο επιδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητα». Το πρόγραμμα αποσκοπούσε στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μεσαίων επιχειρήσεων, επενδύοντας στον παραγωγικό εκσυγχρονισμό τους.

Υπό την καθοδήγηση της εταιρίας μας, η CMC MESSINIS έλαβε επιδότηση 50% επί του επιλέξιμου προϋπολογισμού.


Η επιχείρηση CMC MESSINIS επιδοτήθηκε για τις εξής δαπάνες:

 • Προμήθεια και εγκατάσταση ενός σύγχρονου υδραυλικού γερανού με ανυψωτικές ικανότητες,
 • Προμήθεια και εγκατάσταση δυο καινούριων ανυψωτικών
 • Προμήθεια ενός φορτηγού οχήματος
 • Προμήθεια ενός νέου επαγγελματικού αυτοκινήτου, για τις μετακινήσεις του προσωπικού.
 • Εκσυγχρονισμός της εταιρικής ιστοσελίδας που διευκολύνει την πρόσβαση για ΑΜΕΑ.

Οφέλη από την επιδότηση

 • Τεχνολογικός εκσυγχρονισμός
 • Ανάπτυξη και βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών και των έργων
 • Βελτίωση της χρηματοοικονομικής κατάστασης της επιχείρησης.
 • Διεύρυνση πελατολογίου της
 • Βελτίωση της ανταγωνιστικής της θέσης στην αγορά
 • Βιωσιμότητά της και η κερδοφορία της μεσοπρόθεσμα.
 • Δημιουργήσει σημαντικές προϋποθέσεις για να επεκτείνει τη δραστηριότητά της στο μέλλον

Αναπτυξιακές Προοπτικές της Εταιρείας

Επιπρόσθετα, με τη συμμετοχή του υφιστάμενου προσωπικού στη διερεύνηση της δραστηριότητας της επιχείρησης και στον όλο και μεγαλύτερο όγκο εργασιών που θα αναλάβει, θα επιτευχθεί η ανάπτυξη του με την παροχή υψηλότερων εργασιακών κινήτρων και τη διευκόλυνση των εργασιακών του συνθηκών.

Μακροπρόθεσμα οι επενδύσεις που επιδοτήθηκαν υποστηρίζουν τη  τη βιωσιμότητα και την κερδοφορία της επιχείρησης και θα τη βοηθήσουν στην περαιτέρω ανάπτυξή της.


Πως υποστηρίζουμε τις επιχειρήσεις

Μπορούμε να συμβάλλουμε καθοριστικά στο αναπτυξιακό μέλλον των Ελληνικών επιχειρήσεων. Με 15 χρόνια εμπειρίας και σχεδόν 98% επιτυχία στην υποβολή αιτήσεων, είμαστε πάντα δίπλα στις επιχειρήσεις για να παρουσιάσουμε τα κατάλληλα επιδοτούμενα προγράμματα που ταιριάζουν στις αναπτυξιακές ανάγκες και μεγιστοποιούν τα οφέλη της κάθε επιχείρησης.

Φόρμα Επικοινωνίας


* Υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση