Επιδότηση σε επιχειρήσεις Χονδρικού εμπορίου – ΕΣΠΑ 2020 Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας

Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας_επιδότηση ΕΣΠΑ σε επιχειρήσεις Χονδρικού Εμπορίου

Κατάσταση: Έληξε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Τηλέφωνο επικοινωνίας και προαξιολόγησης: 210-6835560

Οι επιχειρήσεις Χονδρικού εμπορίου επιδοτούνται από 50% έως 65% από το πρόγραμμα «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» το οποίο στοχεύει στην επιδότηση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων (έως και 49 άτομα) για την αναβάθμιση και την βελτίωση της ανταγωνιστικής τους θέσης στην Ελλάδα.

Χαρακτηριστικά του προγράμματος ΕΣΠΑ:

 • Επενδυτικά Σχέδια από 20.000 έως 200.000€
 • Επιδότηση από 50% έως 65%


Δικαιούχοι:

Επιδοτούνται από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2020 “Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας” οι παρακάτω επιχειρήσεις Χονδρικού εμπορίου (ενδεικτικά):

 • Φρούτα και λαχανικά
 • Χυμοί, μεταλλικά νερά, αναψυκτικά
 • Αλκοολούχα ποτά
 • Εξοπλισμός ανύψωσης και διακίνησης φορτίων
 • Προϊόντα αρτοποιίας
 • Βιολογικά τρόφιμα
 • Χημικά προϊόντα βιομηχανικής χρήσης
 • Ιατρικά Μηχανήματα
 • Εξοπλισμός πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων
 • Φωτιστικός εξοπλισμός
 • Γεωργικά μηχανήματα, και εξοπλισμός
 • Hardware & Software
 • Μηχανήματα για τη βιομηχανία τροφίμων, ποτών και καπνού
 • Φωτογραφικά και οπτικά είδη
 • Ηλεκτρικές οικιακές συσκευές
 • Ρολόγια και κοσμήματα
 • Ενδύματα και υποδημάτα
 • Οικιακά Έπιπλα
 • Υδραυλικός εξοπλισμός και προμήθειες για εγκαταστάσεις θέρμανσης

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος Επιχείρησης – ΕΣΠΑ «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας»

* Υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση

         

Η επιδότηση σε επιχειρήσεις Χονδρικού εμπορίου από το ΕΣΠΑ Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας καλύπτει δαπάνες υπηρεσιών & αγοράς εξοπλισμού 

Στο πλαίσιο της δράσης, μπορούν να χρηματοδοτηθούν δαπάνες για τον εξοπλισμό και οργάνωση των επιχειρήσεων, οι οποίες σχετίζονται με:

 • Επιδότηση για αγορά μηχανημάτων και εξοπλισμού
 • Συστήματα πιστοποίησης προϊόντων / υπηρεσιών και διαδικασιών
 • Συσκευασία – Ετικέτα – Branding
 • Ψηφιακή Προβολή στα Social Media,
 • Διαφήμιση σε Google & Facebook
 • Καμπάνιες newsletters & email marketing
 • Κατασκευή Ιστοσελίδας & E shop
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες – Τεχνικές Μελέτες
 • Μεταφορικά Μέσα
 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (πρόσληψη νέου προσωπικού)

Βασικές Προϋποθέσεις επιδότησης ΕΣΠΑ για επιχειρήσεις Χονδρικού εμπορίου:

Πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει:

 1. Να έχουν 2 τουλάχιστον ετήσιες μονάδες μισθωτής εργασίας (ΕΜΕ) το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου,
 2. Να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας,
 3. Να διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης, σύμφωνα με σχετικό Παράρτημα της αναλυτικής πρόσκλησης,
 4. Να απασχολούν λιγότερες από 50 ΕΜΕ μισθωτής εργασίας ή ο ετήσιος κύκλος εργασιών και το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. Ευρώ,
 5. Να μην είναι franchising, shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης.

 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-6835560

Χρήσιμα Αρχεία : 

 1. Ενημερωτικό της VK PREMIUM (Συνοπτικά ότι χρειάζεται να γνωρίζετε για το πρόγραμμα)
 2. Επιλέξιμοι ΚΑΔ (Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας) 
 3. Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων (Απόφαση)

 

Επιδοτούνται τα κτηνιατρεία στο ίδιο πρόγραμμα, δείτε εδώ περισσότερα.