Επιδότηση για τουριστικές επιχειρήσεις 2017 – 2018. Τα χαρακτηριστικά του νέου προγράμματος

Τουριστικών

Εν αναμονή της επίσημης προκήρυξης του προγράμματος για τις νέες τουριστικές επιχειρήσεις, από τις ανακοινώσεις των αρμόδιων φορέων διαφαίνεται ότι το νέο πρόγραμμα θα περιέχει αλλαγές ως προς τα χαρακτηριστικά του σε σχέση με αντίστοιχα προγράμματα προηγούμενων ετών, καθώς γίνεται προσπάθεια να προσαρμοστεί στα δεδομένα της εποχής και να ενισχύσει το τουριστικό προϊόν της χώρας μας.

Πιο συγκεκριμένα η νέα αυτή δράση ενίσχυσης τουριστικών επιχειρήσεων θα έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

1. Βασικός στόχος του προγράμματος είναι να ενισχυθούν νέες και υπό σύσταση τουριστικές ΜΜΕ επιχειρήσεις, και λιγότερο οι υφιστάμενες τουριστικές επιχειρήσεις (για τις οποίες άλλωστε «έτρεξε» επιδοτούμενο πρόγραμμα μέσα στο 2016).

2. Τα επενδυτικά σχέδια υφιστάμενων επιχειρήσεων που θα επιδοτηθούν δεν θα αφορούν την απλή αναβάθμιση τους (εκσυγχρονισμό) αλλά μόνο όσες υφιστάμενες τουριστικές μονάδες θέλουν μέσω του επενδυτικού τους σχεδίου να αυξήσουν τη δυναμικότητά τους (αύξηση κλινών).

3. Για πρώτη φορά επιλέξιμα θα είναι και τα επενδυτικά σχέδια που αφορούν ολοκλήρωση καταλυμάτων, των οποίων η κατασκευή έχει αρχίσει και βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο, χωρίς όμως να έχουν ολοκληρωθεί και να λειτουργούν, λόγω δυσκολιών οφειλόμενων στην οικονομική κρίση.

4. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός θα φτάνει έως 400.000€, αυξημένος σε σχέση με το πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ» που έτρεξε το 2016 (μέγιστος προϋπολογισμός 150.000€) αλλά και του τελευταίου αντίστοιχου προγράμματος «Ενίσχυση ΜΜΕ» στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013 (μέγιστος προϋπολογισμός 300.000€).

5. Δυνητικοί δικαιούχοι, πέρα από τα τουριστικά και ξενοδοχειακά καταλύματα (με διάφορους περιορισμούς ως προς τη δυναμικότητά τους), θα είναι και:

  • Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping) με τον περιορισμό στο ύψος επιλέξιμου προϋπολογισμού έως 200.000€
  • Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες
  • Τουριστικά γραφεία
  • Επιχειρήσεις ενοικιάσεως αυτοκινήτων, τουριστικών λεωφορείων και λοιπών οχημάτων, αλλά και επαγγελματικών πλοίων αναψυχής.
  • Επιχειρήσεις Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού (αθλητικός, θαλάσσιος, υπαίθρου)
  • Ψυχαγωγικά και τουριστικά πάρκα

6. Σε ό,τι αφορά τις επιλέξιμες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων, φαίνεται ότι σε αυτές θα ενταχθούν για πρώτη φορά σε τέτοιου τύπου πρόγραμμα, και οι λειτουργικές δαπάνες για τις υπό σύσταση εταιρείες, για τους πρώτους 6 μήνες λειτουργίας τους.

Κατά τα λοιπά, οι επιλέξιμες δαπάνες θα περιλαμβάνουν όπως συνήθως, κτιριακά, εξοπλισμό, προώθηση, εξοικονόμηση ενέργειας και άυλες δαπάνες, ενώ το ποσοστό επιδότησης θα κυμαίνεται από 45-50%.

7. Η διάρκεια ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων θα ορίζεται στους 30 μήνες (αντί για 24 μήνες των προκατόχων τους).

8. Τέλος, σε συνέχεια του πνεύματος καινοτομίας των τελευταίων επιδοτούμενων προγραμμάτων, το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα πριμοδοτεί βαθμολογικά τις τουριστικές επιχειρήσεις που συμβάλλουν στη διαφοροποίηση του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος της χώρας.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω – και με την επιφύλαξη βεβαίως ότι μπορεί κάτι να αλλάξει στην επίσημη προκήρυξη του προγράμματος – καλό θα ήταν οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να προετοιμαστούν εγκαίρως για την αίτησή τους, με τη βοήθεια του κατάλληλου Συμβούλου. Ένας έμπειρος Σύμβουλος Επενδυτικών Προγραμμάτων συμβάλλει καταλυτικά τόσο κατά την υποβολή όσο και τη διαχείριση – υλοποίηση ενός επενδυτικού σχεδίου, καθώς στη σημερινή εποχή περισσότερο από ποτέ αποτελεί για κάθε επιχειρηματία επιτακτική ανάγκη, να εκμεταλλεύεται στο μέγιστο τα χρηματοδοτικά εργαλεία που του παρέχονται.

Δείτε εδώ τις δραστηριότητες που ενισχύονται στο νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ