Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων στην Παρέμβαση Ι της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

τουριστικές επιχειρήσεις
Δραστηριότητες που ενισχύονται στο νέο ΕΣΠΑ «Ενίσχυση της Ίδρυσης Νέων Τουριστικών Επιχειρήσεων»
23 Οκτωβρίου 2017
Horizon 2020
Εργαλείο Ενίσχυσης SME Instrument Horizon 2020, Περίοδος 2018-2020, Φάση 1 και 2
2 Νοεμβρίου 2017

Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων στην Παρέμβαση Ι της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ

Ανακοινώθηκε ο Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων και Κατάλογος με τη βαθμολογική κατάταξη αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στην Παρέμβαση Ι του Α΄ κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ».

Δείτε εδώ τον προσωρινό κατάλογο Δυνητικών Δικαιούχων

Powered by 360web.gr 360web.gr 360web.gr 360web.gr 360web.gr vkpremium Business consultants