Επιδότηση ΕΣΠΑ Νέων Τουριστικών Επιχειρήσεων: Τα 3 βήματα μιας επιτυχημένης υποβολής

Τουριστικών

Ένα από τα σημαντικότερα προγράμματα ΕΣΠΑ για επιδότηση επιχειρήσεων που σχετίζονται με τον τουρισμό είναι ενεργό αυτή την περίοδο (υποβολές έως 28/3/18). Αυτό που κάνει το πρόγραμμα ιδιαίτερα ελκυστικό είναι το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που καλύπτει: δεν επιδοτείται μόνο η ίδρυση νέων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων αλλά, μεταξύ άλλων, επιδοτείται και η ίδρυση τουριστικών πρακτορείων και γραφείων ενοικιάσεων οχημάτων (αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες και λεωφορεία). Επίσης, στην κατηγορία των εναλλακτικών μορφών τουρισμού περιλαμβάνονται δραστηριότητες σε σχέση με αθλήματα που γίνονται σε θάλασσα, ποτάμια-λίμνες αλλά και σε ορεινές περιοχές. Στην ειδική αυτή κατηγορία εντάσσονται και οι νέες επιχειρήσεις ενοικίασης σκαφών αναψυχής, ένας κλάδος με έντονη δραστηριότητα στη χώρα μας.

Επίσης σημαντικό είναι ότι η επιδότηση ίδρυσης νέων επιχειρήσεων στον κλάδο δίνει τη δυνατότητα στους νέους επιχειρηματίες να συμπεριλάβουν στο σχέδιό τους τις δαπάνες εκκίνησης της επιχείρησης όπως αμοιβές Μηχανικών, Λογιστών, Νομικών και Συμβούλων. Έτσι, δεν είναι λίγοι οι νέοι επιχειρηματίες που πριν την ίδρυση της εταιρείας προετοιμάζουν την αίτησή τους με ένα υπό σύσταση σχήμα και αναμένουν την απόφαση ένταξης προκειμένου να επανεξετάσουν τις κινήσεις τους σχετικά με την ίδρυση της εταιρείας.

Tips για μια επιτυχημένη υποβολή αίτησης: Η έγκριση σε 3 βήματα!

Πρώτο βήμα που πρέπει να κάνει κάποιος για να μεγιστοποιήσει τις πιθανότητες έγκρισης, είναι να δει τι βαθμολογία μπορεί να επιτύχει στα αντικειμενικά κριτήρια του προγράμματος. Τα βαθμολογικά κριτήρια αναφέρονται στην προκήρυξη αλλά με κάπως πολύπλοκο τρόπο. Για το λόγο αυτό καλό θα ήταν να απευθυνθεί ο ενδιαφερόμενος σε μία εξειδικευμένη εταιρεία συμβούλων για να του κάνει μία δωρεάν προαξιολόγηση. Τα στοιχεία που θα του ζητηθούν είναι αρκετά αλλά απαραίτητα για να υπολογιστεί με σχετική ακρίβεια η βαθμολογία του επιχειρηματικού σχεδίου.

Το δεύτερο βήμα είναι να διερευνήσει ο ενδιαφερόμενος τρόπους για να μεγιστοποιήσει τη βαθμολογία του στα αντικειμενικά κριτήρια. Εκεί μπορεί να προσφέρει σημαντική βοήθεια ο σύμβουλος γιατί έχει να προτείνει εναλλακτικές. Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, όπου η βαθμολογία κατά κύριο λόγο διαμορφώνεται από τη δυνατότητα τεκμηρίωσης της ιδίας συμμετοχής (δηλαδή πόσα από τα χρήματα που θα βάλει «από την τσέπη του» ο δικαιούχος, τα έχει ήδη), ένας έμπειρος σύμβουλος μπορεί να καθοδηγήσει με τρόπο που επηρεάζει σημαντικά την βαθμολογία. Για παράδειγμα, αν κάποιος έχει σε καταθέσεις το 60% της ιδίας συμμετοχής, παρότι αυτό είναι αρκετό για να κάνει την αίτηση, καλό θα ήταν να πάρει και μία βεβαίωση πρόθεσης δανειοδότησης από την τράπεζα για το υπόλοιπο 40%, το οποίο ανεβάζει τη βαθμολογία του σημαντικά. Ομοίως υπάρχουν τεχνικές βελτίωσης της βαθμολογίας για την επαγγελματική εμπειρία του δικαιούχου. Για παράδειγμα, πέρα από τα ένσημα που τεκμηριώνουν την επαγγελματική εμπειρία των μετόχων, η συμμετοχή τους σε άλλες υφιστάμενες εταιρείες –ακόμα και με μικρό ποσοστό- μπορεί εξίσου να τεκμηριώσει επαγγελματική εμπειρία.

Τρίτο και τελευταίο βήμα για μία πετυχημένη αίτηση είναι η μεγιστοποίηση των υποκειμενικών κριτηρίων. Εκεί το σημαντικότερο ρόλο παίζει η εμπειρία σε επιδοτούμενα προγράμματα και φυσικά είναι απαραίτητη η συμβολή ενός έμπειρου συμβούλου. Ενδεικτικά, σημαντική βαθμολογία στα υποκειμενικά κριτήρια δίνει η τεκμηριωμένη πρόβλεψη εσόδων-εξόδων της επιχείρησης, βασισμένη σε στοιχεία που έχουν προκύψει από έρευνα στον ανταγωνισμό, καθώς και η πλήρης τεκμηρίωση των δαπανών που αιτείται ο δικαιούχος προς επιδότηση. Για παράδειγμα, όταν κάποιος ζητάει να επιδοτηθεί για την ανέγερση ενός κτιρίου που κοστίζει 200.000€ θα πρέπει να αναφέρει το μέγεθος του κτιρίου, τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, τον καταμερισμό των εργασιών κλπ.

Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι η ηλεκτρονική αίτηση, όσο «απλή» και να φαίνεται, χρειάζεται μεγάλη προσοχή, εμπειρία και το βασικότερο όλων επαρκή χρόνο. Για το λόγο αυτό είναι σημαντικό η αίτηση να ξεκινά πολύ νωρίτερα από την καταληκτική ημερομηνία, ώστε να υπάρχει περιθώριο βελτιστοποίησης αλλά και ενσωμάτωσης των αλλαγών που σχεδόν σίγουρα θα προκύψουν από τις τροποποιήσεις του οδηγού.

Ο χρόνος που απομένει για την υποβολή αιτήσεων είναι ελάχιστος, καθώς η σωστή προετοιμασία του φακέλου, συλλογή δικαιολογητικών κλπ, απαιτούν αρκετό χρόνο. 

Η VK PREMIUM ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΕ μία από τις καλύτερες και ταχέως αναπτυσσόμενες εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων με σκοπό την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε επιχειρήσεις του κλάδου εμπορίου και υπηρεσιών, μεταποίησης, τουρισμού, logistics, καθώς και σε οργανισμούς ιδιωτικού και δημοσίου τομέα μπορεί να σας βοηθήσει να επιλέξετε προγράμματα επιδοτήσεων που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες της επιχείρησής σας.