5 οφέλη χρηματοδότησης μέσω ΕΣΠΑ – Γιατί η επιχείρησή μου να υποβάλλει αίτηση σε πρόγραμμα ΕΣΠΑ;

Επιδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ» - Επιδότηση

Οφέλη χρηματοδότησης μέσω ΕΣΠΑ

Μία επιχείρηση μπορεί να αποκομίσει ποικίλα οφέλη λαμβάνοντας μία έγκριση επιχορήγησης ΕΣΠΑ. Οι επιδοτήσεις ΕΣΠΑ αφορούν τις επιχειρήσεις κάθε μεγέθους, πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες, μεγάλες και προσφέρουν τη δυνατότητα να εκσυγχρονιστούν, να ανανεώσουν τον εξοπλισμό τους, να αυξήσουν το προσωπικό τους και να προβάλλουν την επιχείρηση και να προωθήσουν τα προϊόντά της μέσω διαφημίσεων και social media.


1. Εκσυγχρονισμός επιχείρησης

Οι εξελίξεις σε κάθε κλάδο είναι συνεχείς και η κάθε επιχείρηση χρειάζεται να είναι σε ετοιμότητα για να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις σε υποδομές και τεχνογνωσία. Το να συμμετάσχει μία επιχείρηση σε ένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ, σημαίνει ότι θα υλοποιήσει δαπάνες και μέρος του κόστους θα επιστραφεί με τη μορφή επιδότησης. Ενδεικτικά, οι δαπάνες αυτές αφορούν σε κτιριακές εργασίες, παραγωγικό εξοπλισμό, εξοπλισμό ΤΠΕ & Software, τεχνογνωσία, προβολή – προώθηση, συμμετοχή σε εκθέσεις, πιστοποιήσεις προϊόντων – υπηρεσιών. Πολλές επιχειρήσεις είναι διστακτικές να δαπανήσουν ένα ποσό για τον εκσυγχρονισμό τους, αν όμως το ποσό είναι επιδοτούμενο τότε το κίνητρο είναι ισχυρότερο και οι επιχειρήσεις είναι πιο δεκτικές να επενδύσουν και να αναπτύξουν την επιχείρησή τους.

2. Ανταγωνιστική θέση επιχείρησης

Γιατί μία επιχείρηση να μην προχωρήσει σε ενίσχυση μέσω ΕΣΠΑ, ειδικά όταν είναι πιθανό να επιδοτηθούν οι ανταγωνιστές της; Η επιχείρηση μέσω ΕΣΠΑ μπορεί να δημιουργήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ή να ενισχύσει τη θέση και τη φήμη της στην αγορά. Πιο συγκεκριμένα, σε περίπτωση που οι ανταγωνιστικές εταιρείες χρησιμοποιούν χρήματα από το ΕΣΠΑ, βελτιώνουν τη λειτουργία τους και αυξάνουν την παραγωγική και πελατειακή τους βάση, τότε οι επιχειρήσεις που δεν θέλουν να επιδοτηθούν θα παραμείνουν στάσιμες και θα χάσουν μερίδιο από την αγορά. Αντιθέτως, οι επιχειρήσεις που ενισχύονται, μπορούν να αξιοποιήσουν τις επιδοτήσεις σε νέα προϊόντα, νέες τεχνολογίες, καλύτερη ποιότητα, μεγαλύτερη προβολή και βελτιωμένες χρηματοροές.

3. Εικόνα αξιόπιστης επιχείρησης

Για να ενισχυθεί μια επιχείρηση σημαίνει ότι λειτουργεί νόμιμα, με όλες τις σχετικές αδειοδοτήσεις, ο εξοπλισμός που έχει αγοραστεί είναι καινούργιος, αμεταχείριστος και φέρει πιστοποιητικό CE και, πρωτίστως, πληροί τους κανόνες προσβασιμότητας ΑμεΑ, φυσική ή/και ηλεκτρονική πρόσβαση. Η επιχείρηση είναι αξιόπιστη απέναντι σε πελάτες, προμηθευτές, συνεργάτες και απέναντι σε όσους συνδιαλλάσσεται στο εξωτερικό, καθώς το ΕΣΠΑ είναι κοινή γλώσσα και ορολογία σε όλες τις αγορές.

5. Διευκόλυνση πληρωμών

Το επενδυτικό πλάνο της επιχείρησης έχει χρονοδιάγραμμα, τα προγράμματα ΕΣΠΑ μπορούν να υλοποιηθούν σε βάθος χρόνου σε διάστημα 12 μηνών, 24 μηνών ή και σε μεγαλύτερο διάστημα. Το ΕΣΠΑ ορίζει αιτήματα πληρωμής, δίνει τη δυνατότητα στην επιχείρηση να υλοποιήσει μέρος των δαπανών, να καταβληθεί η πρώτη και η δεύτερη δόση της χρηματοδότησης και στη συνέχεια να επενδύσει τα χρήματα για την ολοκλήρωση της επένδυσης. Ωστόσο, στην περίπτωση που η επιχείρηση έχει περιορισμένη ρευστότητα, το ΕΣΠΑ έχει δημιουργήσει τον Ανοιχτό Καταπιστευτικό Λογαριασμό – Escrow Account. Μέσω του Escrow Account μπορεί να πληρωθεί ο προμηθευτής απευθείας μέσω του ΕΣΠΑ. Τα χρήματα, δηλαδή, δεν πιστώνονται στη Δικαιούχο – Επιχείρηση, αλλά απευθείας στους προμηθευτές. Ακόμα, υπάρχει η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής με την προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής από αναγνωρισμένο ίδρυμα. Η εγγυητική επιστολή προκαταβολής δύναται να απομειώνεται σταδιακά με βάση ισόποσο συμψηφισμό της με αναλογούσα σε πραγματοποιηθείσες και πιστοποιηθείσες δαπάνες του έργου δημόσια χρηματοδότηση.


Η συνεργασία με μία εξειδικευμένη συμβουλευτική εταιρεία που διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία και τεχνογνωσία εγγυάται την επιτυχία της υποβολής της αίτησής σας, αφού οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι παρακολουθούν όλη τη διαδικασία της υλοποίησης, καθοδηγούν τον ενδιαφερόμενο βήμα προς βήμα, επιβλέπουν την ορθότητα των εγγράφων, βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τον φορέα ελέγχου και είναι ικανοί να ανταποκριθούν σε ζητήματα που τυχόν προκύψουν.

VK PREMIUM Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων έχει πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στην υποβολή φακέλων για ενισχύσεις και αναπτυξιακά προγράμματα με 98% επιτυχία στις εγκρίσεις.


Επικοινωνήστε σήμερα με τη VK PREMIUM, για να σας βοηθήσουμε να επωφεληθείτε από τις ενεργές επιδοτήσεις ΕΣΠΑ. Μπορείτε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα ή να καλέσετε στο 210-6835560.

Φόρμα Επικοινωνίας

CAPTCHA image

* Υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση