Τέσσερις (4) λόγοι να επιλέξω τη VK PREMIUM για τα επιδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ

Τέσσερις (4) λόγοι να επιλέξω τη VK PREMIUM για το ΕΣΠΑ

Η VK PREMIUM Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, μια εταιρεία με μακρόχρονη εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών αναφορικά με θέματα χρηματοδότησης, ανάπτυξης και υλοποίησης επιχειρηματικών πλάνων μπορεί να συντελέσει αποφασιστικά στην έγκριση της πρότασης ΕΣΠΑ.

Η VK PREMIUM διαφοροποιείται ως σύμβουλος προγραμμάτων ΕΣΠΑ

1) «Γιατί θέλω ο σύμβουλός μου να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία στη σύνταξη, υποβολή και αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων ώστε να υποβληθεί το σχέδιό μου σωστά και να μεγιστοποιηθούν οι πιθανότητες ένταξής μου στο πρόγραμμα.»

Τα στελέχη της VK PREMIUM εκτός από τη μεγάλη εμπειρία τους στις υποβολές επενδυτικών σχεδίων, έχουν υπάρξει αξιολογητές και ελεγκτές σε προηγούμενα επιδοτούμενα προγράμματα σε συνεργασία με τους εκάστοτε φορείς διαχείρισης των προγραμμάτων.Συνέπεια αυτού είναι και το υψηλό ποσοστό έγκρισης 92% των υποβληθέντων φακέλων από τη VK PREMIUM στα πλαίσια της Β’ Δράσης ΕΣΠΑ 2007-2013.

2) «Γιατί θέλω ο σύμβουλός μου να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία στη διαχείριση των επενδυτικών σχεδίων έτσι ώστε να με βοηθήσει να υλοποιήσω σωστά το σχέδιό μου και να εκταμιεύσω το σύνολο της επιδότησής μου.»

Η VK PREMIUM σας καθοδηγεί και σας υποστηρίζει βήμα βήμα σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σας σχεδίου ώστε να γίνουν οι πληρωμές με τον κατάλληλο τρόπο, εγκαίρως και με τα απαιτούμενα παραδοτέα. Έρχεται σε επικοινωνία με τους προμηθευτές σας και δίνει λύσεις σε συνεργασία με τον αρμόδιο φορέα διαχείρισης των προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Για το λόγο αυτό η VK PREMIUM έχει υψηλότερα ποσοστά υλοποίησης από το μέσο όρο της αγοράς, τα οποία στον κύκλο της Β’ Δράσης ΕΣΠΑ 2007-2013 έφτασαν το 58%.

3) «Γιατί δε θέλω να τον “ψάχνω” και να μην τον βρίσκω! Δεδομένου ότι τα προγράμματα ΕΣΠΑ διαρκούν στο σύνολό τους από 2 έως 4 χρόνια από την στιγμή έναρξης της συνεργασίας, θέλω ο σύμβουλος που θα επιλέξω να εξακολουθήσει να με υποστηρίζει μέχρι το τέλος και να είναι πάντα διαθέσιμος.»

Η VK PREMIUM είναι μαζί σας από το 2007 και θα συνεχίσει να είναι μέχρι τα ολοκληρωθεί το επενδυτικό σας πλάνο.

4) «Γιατί απλά, θέλω να πάρω την επιδότηση που δικαιούμαι και να μην τη χάσω από την επιλογή του λάθος συνεργάτη!»

Τα προγράμματα ΕΣΠΑ αποτελούν χρηματοδοτικό εργαλείο για κάθε επενδυτή που θέλει να αναπτύξει την επιχείρησή του και η VK PREMIUM είναι η επιλογή που θα σταθεί αρωγός στην ανάπτυξη αυτή.