Το διεθνές σχήμα πιστοποίησης GLOBALG.A.P. είναι μία προσιτή, ολιστική προσέγγιση για την αειφόρο παραγωγή ασφαλών φρέσκων αγροτικών προϊόντων. Πρόκειται για το κορυφαίο, ευρύτερα διαδεδομένο και αποδεκτό πρωτόκολλο στον κόσμο για την ασφαλή και βιώσιμη γεωργία.

Το GLOBALG.A.P. Integrated Farm Assurance (IFA) αφορά γεωργικές εκμεταλλεύσεις που παράγουν ή/και τυποποιούν κυρίως φρέσκα φρούτα και λαχανικά και μπορεί να υλοποιηθεί τόσο από μεμονωμένους παραγωγούς (Option 1) όσο και από ομάδες παραγωγών (Option 2).

Η πιστοποίηση βάσει των απαιτήσεών του, αποτελεί ένα βασικό προαπαιτούμενο για τη συνεργασία με τις μεγαλύτερες αλυσίδες λιανεμπορίου (Super Markets) και την εξαγωγή των αγροτικών προϊόντων στις αγορές του εξωτερικού.

Τα οφέλη που μπορεί να αποκομίσει μια γεωργική εκμετάλλευση από την υιοθέτηση, εφαρμογή και την πιστοποίηση κατά GLOBALG.A.P. είναι:

  • Αναγνωρισμένο από τον Οργανισμό GFSI, μια Παγκόσμια Πρωτοβουλία για την Ασφάλεια των Τροφίμων, ως ισοδύναμο με τα πρωτόκολλα IFS Food και BRC (ισχύει μόνο για τις εκδόσεις 5.4 GFS & 6.0).
  • Βασική προϋπόθεση για συνεργασία με τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις λιανεμπορίου, όπως ΑΒ Βασιλόπουλος, LIDL, κτλ.
  • Παραγωγή πιο ποιοτικών κι ασφαλών προϊόντων
  • Προστασία του περιβάλλοντος, της υγείας, της ασφάλειας και της ευημερίας των εργαζομένων

Επιπρόσθετα του GLOBALG.A.P. IFA Option 1 ή 2 έχουν εκδοθεί και τα παρακάτω συμπληρωματικά (add-on) πρότυπα:

  • Chain of Custody (CoC) το οποίο εφαρμόζεται από τις επιχειρήσεις που χειρίζονται και διακινούν πιστοποιημένα κατά GLOBALG.A.P προϊόντα
  • GLOBALG.A.P Risk Assessment on Social Practice (GRASP) το οποίο καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις για την εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης κοινωνικής πρακτικής στον πρωτογενή τομέα

Για περισσότερες πληροφορίες: info@vkpremium.com

Contact Form


* Το πεδίο είναι υποχρεωτικό.