Όλα τα νέα επιδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ για το 2016 σε συνοπτική παρουσίαση

Παράταση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για τα προγράμματα ΕΣΠΑ «Αναβάθμιση μικρών επιχειρήσεων» και «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ»

Η V.K PREMIUM σας παρουσιάζει σε ένα Infographic όλα τα νέα προγράμματα ΕΣΠΑ 2016, απλά και κατανοητά.

Τα τέσσερα νέα προγράμματα ΕΣΠΑ που προκηρύχθηκαν στις 11/2/2016, είναι τα εξής:

Infografic: Ολα τα νέα προγράμματα ΕΣΠΑ 2016

Διαβάστε αναλυτικά για το κάθε πρόγραμμα

Ενίσχυση αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων 

Νεοφυής επιχειρηματικότητα

Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων στις νέες αγορές