Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου με 0,35% επιτόκιο – Δάνειο από το Ταμείο Ανάκαμψης κι Ανθεκτικότητας

Κατασκευή γηπέδου

Η κατασκευή αθλητικών εγκαστάσεων, όπως η κατασκευή ενός μεγάλου γηπέδου, είναι επιλέξιμη στις επιδοτήσεις του Ταμείου Ανάκαμψης κι Ανθεκτικότητας. Ο επενδυτής μπορεί να υποβάλλει αίτηση και να λάβει δάνειο με επιδοτούμενο επιτόκιο.

Τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) στοχεύουν στη χρηματοδότηση σημαντικών ιδιωτικών επενδύσεων και καλύπτουν κατά μέγιστο βαθμό το 50% του κόστους κάθε επενδυτικού σχεδίου. Η ιδιωτική συμμετοχή καλύπτει τουλάχιστον το 20% του προϋπολογισμού της επένδυσης, ενώ το τραπεζικό ίδρυμα θα δανειοδοτήσει τουλάχιστον το 30%.

Τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης με ελάχιστο επιτόκιο αναφοράς 0,35% καλύπτουν από 30% έως 50% το κόστος του επιχειρηματικού σχεδίου στον κατασκευαστικό τομέα. Ενδεικτικό επιχειρηματικό σχέδιο αποτελεί η κατασκευή σύγχρονου γηπέδου ποδοσφαίρου, χωρητικότητας 30.000 θέσεων, το οποίο θα περιλαμβάνει και άλλες βοηθητικές αθλητικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις αναψυχής.


Παράδειγμα επιχειρηματικού σχεδίου για κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου

Ενδεικτικές επιλέξιμες δαπάνες

  1. Αγορά γηπέδου
  2. Κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων, κύριες εγκαταστάσεις ποδοσφαιρικού γηπέδου, βοηθητικές εγκαταστάσεις και χώρους αναψυχής
  3. Διαμόρφωση γηπέδου και περιβάλλοντος χώρου (πχ. ασφαλτοστρώσεις, διαμόρφωση χώρου στάθμευσης οχημάτων,περίφραξη)
  4. Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στα στέγαστρα του γηπέδου για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των υποδομών
  5. Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για τη λειτουργία των γηπέδων και των υποδομών (πχ φωτισμός, υδραυλικά συστήματα, κλιματισμός, θέρμανση) Δημιουργία σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων (ηλεκτρολογικός εξοπλισμός) στον χώρο στάθμευσης των οχημάτων
  6. Δημιουργία εγκαταστάσεων ενεργειακής απόδοσης υποδομών, όπως στέγαστρα ενεργειακής απόδοσης, σύστημα αποθήκευσης ενέργειας, σύστημα συλλογής όμβριων υδάτων για ανάγκες ύδρευσης, σύστημα καθαρισμού αέρα)
  7. Εγκατάσταση ολοκληρωμένου ψηφιακού συστήματος ελέγχου πρόσβασης και παρακολούθησης
  8. Αγορά και τοποθέτηση καθισμάτων κερκίδων γηπέδου από ανακυκλωμένο πλαστικό


Ενδεικτικό χρηματοδοτικό σχήμα επενδυτικού σχεδίου

Το ύψος της συνεισφοράς του δανείου του ΤΑΑ υπολογίζεται σε 40% επί του ύψους του επιλέξιμου προϋπολογισμού. Για την κάλυψη του υπολοίπου για την υλοποίηση της επένδυσης, η εταιρεία προτίθεται να χρησιμοποιήσει ίδια Κεφάλαια σε ποσοστό 20%, ενώ το υπόλοιπο 40% θα χρηματοδοτηθεί δάνειο από τα διαθέσιμα της Τράπεζας.


Η VK PREMIUM Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων υποστηρίζει τη βιώσιμη ανάπτυξη των επιχειρήσεων και συμβάλλει στην πραγματοποίηση των επενδυτικών σας σχεδίων. Οι έμπειροι και εξειδικευμένοι σύμβουλοι αναλαμβάνουν τις υποβολές των αιτήσεων στα ενεργά χρηματοδοτικά προγράμματα. Μπορείτε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα ή να καλέσετε στο 210-6835560.

Φόρμα Επικοινωνίας

CAPTCHA image

* Υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση