Μεταποίηση & τουρισμός: σημαντικά οφέλη από τον συνδυασμό χρηματοδότησης από το ΤΑΑ και τον Αναπτυξιακό Νόμο

Υπηρεσίες VK PREMIUM

Επενδύσεις στη μεταποίηση & τουρισμό: σημαντικά οφέλη από τον συνδυασμό χρηματοδότησης από το ΤΑΑ και τον Αναπτυξιακό Νόμο

Οι επιχειρήσεις μεταποίησης και τουρισμού μπορούν να επωφεληθούν από τις επιδοτήσεις που προσφέρονται από τον Αναπτυξιακό Νόμο και τα χαμηλότοκα δάνεια με ευνοϊκούς όρους από το ΤΑΑ (Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας).

Με βάση τις τελευταίες πληροφορίες από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, εντός των επόμενων εβδομάδων αναμένεται η ενεργοποίηση του Αναπτυξιακού Νόμου με την προκήρυξη του καθεστώτος “Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα” ενώ προβλέπεται να ακολουθήσει η προκήρυξη για το καθεστώς “Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων“.

Παράλληλα έχει ήδη ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων στις τράπεζες προς χρηματοδότηση και ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων με χαμηλότοκα δάνεια από το ΤΑΑ.


Αναπτυξιακός Νόμος:  επιδοτήσεις έως 75%

O Νέος Αναπτυξιακός Νόμος ενισχύει τις ιδιωτικές επενδύσεις με ποσοστά έως 50% για τις μεγάλες επιχειρήσεις, έως 60% για τις μεσαίες και έως 75% για τις μικρές.

Ενδεικτικές δραστηριότητες που επιδοτούνται:

Μεταποίηση Τουρισμός
Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών

Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού

Κατασκευή ειδών ένδυσης

Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων

Κατασκευή επίπλων

Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων

Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων

Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων

 

 Ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων τουλάχιστον 4* Εκσυγχρονισμός ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 3*

Ίδρυση εγκαταστάσεων Glamping

Κατασκευή συνεδριακών κέντρων, γηπέδων γκολφ, τουριστικών λιμανιών, θεματικών πάρκων, κέντρων ιαματικού τουρισμού, κέντρων θαλασσοθεραπείας & spa

 

 

Ειδικότερα, προβλέπονται οι ενισχύσεις:

  • της επιχορήγησης,
  • της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης,
  • της επιδότησης του κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης,
  • της φορολογικής απαλλαγής

Ο Αναπτυξιακός Νόμος αποτελεί τον κύριο μοχλό ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων για μικρές, μεσαίες, μεγάλες και υπό σύσταση επιχειρήσεις. Καθώς έχει τη μορφή κινήτρου, υποστηρίζει επενδυτικά σχέδια που έχουν τον χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και στοχεύουν στη δημιουργία νέας μονάδας, στην επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας, στη θεμελιώδη αλλαγή της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας, και στη διαφοροποίησης της παραγωγής επιχειρηματικής εγκατάστασης σε προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτή.

Βασικές προϋποθέσεις για την ενίσχυση ενός επενδυτικού σχεδίου από τον Αναπτυξιακό Νόμο είναι: α) το επενδυτικό σχέδιο να συμμορφώνεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού (ΓΑΚ) και β) να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών πριν την υποβολή αίτησης υπαγωγής στο καθεστώς του Αναπτυξιακού Νόμου.

Να σημειώσουμε ότι στα νέα καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου ο απαιτούμενος χρόνος για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης είναι σημαντικά μικρότερος σε σχέση με τον προηγούμενο Αναπτυξιακό Νόμο. Προβλέπεται διάστημα 30 ή 45 ημερών από την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου (ανάλογα με τη μέθοδο αξιολόγησης που θα εφαρμοστεί), εντός του οποίου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης και έγκρισης της αίτησης υπαγωγής.


Χρηματοδότηση ΤΑΑ: δανειοδότηση με ελάχιστο επιτόκιο 0,35%

Τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης με ελάχιστο επιτόκιο αναφοράς 0,35% καλύπτουν από 30% έως 50% το κόστος του επιχειρηματικού σχεδίου και κατευθύνονται σε επενδυτικά σχέδια για:

  • ψηφιακό μετασχηματισμό
  • πράσινη μετάβαση
  • εξωστρέφεια των επιχειρήσεων
  • ανάπτυξη οικονομιών κλίμακας μέσω συνεργασιών, εξαγορών και συγχωνεύσεων
  • καινοτομία, έρευνα & ανάπτυξη.

Η κλιμάκωση μεταξύ του 30% και του 50% στη δανειοδότηση, βασίζεται στον βαθμό μεγαλύτερης συνεισφοράς σε καθεμία από τις πέντε κατηγορίες, ή/και σε συνδυασμό τους.


Συνδυασμός χρηματοδότησης από το ΤΑΑ και τον Αναπτυξιακό Νόμο

Οι ενισχύσεις που παρέχονται από τον Αναπτυξιακό Νόμο μπορούν να συνδυαστούν με τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στο βαθμό που η ενίσχυση δεν ξεπερνά τα ανώτατα όρια έντασης του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.

Η χρηματοδότηση μέσω χαμηλότοκου δανείου από το ΤΑΑ δίνει την ευκαιρία στις επιχειρήσεις να ενισχύσουν τις επενδύσεις τους με πολύ ευνοϊκούς όρους, καθώς εξασφαλίζουν ένα σταθερό και χαμηλό επιτόκιο για τα επόμενα 10 – 15 χρόνια.

Επίσης για κάθε επενδυτικό σχέδιο, οι δαπάνες και οι στόχοι του προγράμματος να είναι συμβατά με τα καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου, ενώ δεν πρέπει να έχει γίνει έναρξη εργασιών πριν την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στα παραπάνω προγράμματα.


Παράδειγμα

Επομένως, μια μονάδα μεταποίησης μπορεί να λάβει ενίσχυση από το αναμενόμενο καθεστώς “Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα” και συγχρόνως να λάβει δανειακή ενίσχυση από το ΤΑΑ.

Για παράδειγμα, μεταποιητική μονάδα μεσαίου μεγέθους, στα Ιωάννινα (περιφέρεια Ηπείρου) ενισχύεται σε ποσοστό 60% των επιλέξιμων δαπανών με φορολογική απαλλαγή από τον Αναπτυξιακό Νόμο, ενώ το ανώτατο ποσοστό ενίσχυσης με βάση τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων ανέρχεται στο 48%. Συνεπώς υπάρχει περιθώριο 12 ποσοστιαίων μονάδων ενίσχυσης επί του συνολικού ύψους του προτεινομένου επενδυτικού της  σχεδίου για να ωφεληθεί από την παράλληλη χρηματοδότηση μέσω δανείου από το ΤΑΑ. Για να γίνει η χρηματοδότηση αυτή, το Ακαθάριστο Ισοδύναμο Επιχορήγησης (δηλαδή το ύψος του δανείου) θα πρέπει να είναι μικρότερο του ποσού που αντιστοιχεί στο άνωθεν περιθώριο των 12 ποσοστιαίων μονάδων ενίσχυσης.

Επομένως ο επενδυτής μπορεί να ξεκινήσει άμεσα την προετοιμασία του επενδυτικού πλάνου έτσι ώστε να είναι έτοιμος κατά την έναρξη της υποβολής αιτήσεων για τα σχετικά καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου που αναμένονται και παράλληλα να προχωρήσει στην αίτηση για δανειοδότηση από το ΤΑΑ.


Η VK PREMIUM – Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων διαθέτοντας την απαραίτητη εμπειρία και εξειδίκευση, αναλαμβάνουν την εκπόνηση της απαιτούμενης τεχνικοοικονομικής μελέτης για το επενδυτικό σχέδιο με σκοπό την υποβολή αίτησης στον Αναπτυξιακό Νόμο ή/και τη δανειοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ).

Το άρθρο ενημερώθηκε στις 28/07/2022


Δεδομένου του μεγάλου ενδιαφέροντος στις υποβολές αιτήσεων στον αναμενόμενο κύκλο του Αναπτυξιακού Νόμου, σας προτείνουμε να ξεκινήσετε άμεσα την προετοιμασία του επενδυτικού σας σχεδίου. Μπορείτε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα ή να καλέσετε στο 210-6835560.

Φόρμα Επικοινωνίας

CAPTCHA image

* Υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση