Νέες προσκλήσεις προγραμμάτων ΕΣΠΑ (Β΄εξάμηνο 2016 , Α΄εξάμηνο 2017)

Βαθμολογική κατάταξη αντί των πολυαναμενόμενων αποτελεσμάτων για την «Αναβάθμιση μικρών επιχειρήσεων»

Εκδόθηκαν από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 3 νέα ενημερωτικά έντυπα στα οποία μεταξύ άλλων αναφέρονται τα προγράμματα επιδοτήσεων ΕΣΠΑ που αναμένεται να προκηρυχθούν τους επόμενους μήνες.

Τα προγράμματα ΕΣΠΑ που θα προκηρυχθούν είναι τα εξής:

 Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2016

 1. Β’ κύκλος Δράσεων Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας
 • Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Συνολικός προϋπολογισμός 50 εκατ. ευρώ.
 • Νεοφυής Επιχειρηματικότητα. Συνολικός προϋπολογισμός 48 εκατ. ευρώ.
 • Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξή τους σε νέες αγορές. Συνολικός προϋπολογισμός 140 εκατ. ευρώ.
 1. Αναβάθμιση υφιστάμενων επιχειρήσεων μεσαίου μεγέθους. Συνολικός προϋπολογισμός 70 εκατ. ευρώ.
 2. Ανάπτυξη clusters, metaclusters και άλλων δομών ενεργού στήριξης της επιχειρηματικότητας για τη δημιουργία εγχώριων αλυσίδων αξίας στους στρατηγικούς κυρίως τομείς της χώρας. Συνολικός προϋπολογισμός 45 εκατ. ευρώ.
 3. Ενίσχυση συμπράξεων επιχειρήσεων με ερευνητικούς φορείς για την προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην έρευνα και την καινοτομία. Συνολικός προϋπολογισμός 370 εκατ. ευρώ.
 4. Ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Ε&Τ Συνεργασίας – Πράξη επιχορήγησης ελληνικών φορέων που συμμετείχαν επιτυχώς σε κοινές προκηρύξεις υποβολής προτάσεων των ευρωπαϊκών δικτύων ERANETs. Ελάχιστος προϋπολογισμός 16 εκατ. ευρώ.
 5. Εξοικονομώ κατ’ οίκον ΙΙ. Προϋπολογισμός 245 εκατ. ευρώ δ.δ.
 6. Δημιουργία επιχειρηματικών πάρκων τοπικής εμβέλειας για τη μεταποίηση και την εφοδιαστική αλυσίδα. Συνολικός προϋπολογισμός 40 εκατ. ευρώ.
 7. Ενίσχυση της περιβαλλοντικής βιομηχανίας για την αξιοποίηση υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων και απορριμάτων τρίτων. Συνολικός προϋπολογισμός 30 εκατ. ευρώ.
 8. Ενίσχυση της ίδρυσης νέων τουριστικών μονάδων ή επέκτασης υφιστάμενων με την ανέγερση νέων μονάδων. Συνολικός προϋπολογισμός 240 εκατ. ευρώ

Από τα παραπάνω ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι από το Β’ κύκλο Δράσεων μένει εκτός η αναβάθμιση των υφιστάμενων τουριστικών επιχειρήσεων και ενισχύεται η δημιουργία νέων τουριστικών μονάδων και η επέκταση των υφιστάμενων. Επίσης ενισχύονται οι μεσαίες υφιστάμενες επιχειρήσεις που είχαν μείνει εκτός στον Α’ κύκλο.

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2017

Voucher ευρεσιτεχνίας – κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο,

 1. Αναβάθμιση επιχειρήσεων πολιτιστικής και δημιουργικής βιομηχανίας.
 2. Αναβάθμιση εταιριών franchising
 3. Αναβάθμιση επιχειρήσεων λιανεμπορίου στους τομείς εξοικονόμησης ενέργειας, logistics, ΤΠΕ.
 4. Ψηφιακό voucher- κουπόνια αγοράς ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ψηφιακών υπηρεσιών για όλες τις ΜΜΕ επιχειρήσεις (remote παραγγελιοληψία, ηλεκτρονικό κατάστημα- e-shop, κλπ)

Από τις δράσεις του Α’ εξαμήνου του 2017 ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ενίσχυση των εταιριών franchise που έχει μείνει εκτός από τα προγράμματα των τελευταίων ετών, των επιχειρήσεων λιανεμπορίου (σε συγκεκριμένους τομείς) αλλά και η κατασκευή eshop για όλες τις επιχειρήσεις.

Παρακάτω θα βρείτε συνημμένα τα έντυπα που εξέδωσε το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού που περιλαμβάνουν όλες τις πληροφορίες συνοπτικά. Πιο συγκεκριμένα: