OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008 Προδιαγραφή Υγείας κι Ασφάλειας στην Εργασία

Το OHSAS 18001:2007 είναι προδιαγραφή που έχει καταρτιστεί και συμφωνηθεί σε παγκόσμιο επίπεδο από τους Φορείς Πιστοποίησης και άλλους Οργανισμούς για την πιστοποίηση των επιχειρήσεων σχετικά με την Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία.

Περιλαμβάνει μεταξύ άλλων στοιχεία, τα οποία ήδη είναι νομοθετικές απαιτήσεις, όπως:

– η εκτίμηση των κινδύνων και ο προσδιορισμός μέτρων περιορισμού της επικινδυνότητας της εργασίας,

– η εκπαίδευση των εργαζομένων σε θέματα ασφάλειας & υγιεινής,

– ο έλεγχος εφαρμογής των μέτρων ασφαλείας,

– η αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων.

Σκοπός της εφαρμογής της προδιαγραφής είναι η βελτίωση της υγείας & της ασφάλειας στην εργασία μιας επιχείρησης, η ικανοποίηση της σχετικής νομοθεσίας, η εφαρμογή καλών πρακτικών, η ελαχιστοποίηση των συμβάντων / ατυχημάτων καθώς και ο περιορισμός των επιπτώσεών τους.

Κατά την ανάπτυξη και εγκατάσταση του Συστήματος Διαχείρισης κατά OHSAS 18001:2007, λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες της επιχείρησης, βελτιστοποιείται η λειτουργία της και εφαρμόζονται καλές πρακτικές.

Το διεθνές Πρότυπο ISO 45001:2018 είναι το νέο πρότυπο για την Ασφάλεια και την Υγιεινή στην Εργασία, το οποίο θα αντικαταστήσει το OHSAS 18001 τον Οκτώβριο του 2019 κι εκπονήθηκε προκειμένου το Σύστημα για την Υγεία και την Ασφάλειας να είναι συμβατό και να ενσωματώνεται με τα άλλα συστήματα διαχείρισης, όπως για την ποιότητα (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015) ή την περιβαλλοντική διαχείριση (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015), αξιοποιώντας την προσέγγιση αντιμετώπισης των απειλών και αξιοποίησης των ευκαιριών στο πλαίσιο λειτουργίας σε πιο στενή διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Παρόλο που η πιστοποίηση με το ΕΛΟΤ ISO 45001 δεν αποτελεί απαίτηση, οι οργανισμοί που ενδιαφέρονται ή έχουν πιστοποιηθεί με το ΕΛΟΤ 1801 ή το OHSAS 18001 μπορούν αν το επιθυμούν να προετοιμαστούν για τη μετάβαση και πιστοποίηση.

Για περισσότερες πληροφορίες: info@vkpremium.com

Contact Form 

CAPTCHA image

* Το πεδίο είναι υποχρεωτικό.