Υπηρεσία Εξαγωγών

Αναπτύξτε τις εξαγωγικές σας δραστηριότητες στις αγορές του Αζερμπαϊτζάν, Καζακστάν και Ιράν

Υπηρεσίες Ανάπτυξης Εξαγωγών σε Ιραν, Αζερμπαϊτζαν, Καζακστάν

Η VKPREMIUM προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις που επιθυμούν να αναπτύξουν ή να βελτιώσουν τις εξαγωγικές τους δραστηριότητες στις αγορές του Αζερμπαϊτζάν, Καζακστάν και Ιράν.

Οι υπηρεσίες αυτές ακολουθούν σταδιακά βήματα για την προώθηση των προϊόντων/υπηρεσιών σας στη διεθνή αγορά.

Το κάθε βήμα έπεται την ολοκλήρωση του προηγούμενου, έτσι ώστε η επιχείρηση να έχει ολοκληρωμένα αποτελέσματα σε κάθε ένα από αυτά, να τα αξιολογεί και να αποφασίζει πώς θα προχωρήσει το στρατηγικό της πλάνο.

Τα βήματα κοστολογούνται ξεχωριστά και κατά περίπτωση, με βάση τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά-στόχο, και είναι τα εξής:

1. Εξαγώγιμο προϊόν και χαρακτηριστικά / Τιμολογιακή πολιτική

Αξιολόγηση του προϊόντος που υποδεικνύει η εταιρεία για εξαγωγές και των χαρακτηριστικών του. Μεταξύ άλλων διερευνώνται η επικοινωνιακή πληρότητα, οι συλλογές προϊόντων, τα χαρακτηριστικά συσκευασίας/διαφοροποιήσεις, τα απαιτούμενα πιστοποιητικά καθώς και τα ποιοτικά πρότυπα.

Για το κάθε προϊόν το οποίο η επιχείρηση ενδιαφέρεται να εξάγει, αναλύεται η τιμολογιακή πολιτική και ο τιμοκατάλογος και στη συνέχεια επιλέγεται η καταλληλότερη πολιτική είσπραξης.

Τέλος, παραδίδεται έκθεση για το εξαγώγιμο προϊόν, η οποία συμπεριλαμβάνει προτάσεις για τα παραπάνω, που θα αποτελέσουν βάση για το εξαγωγικό εγχείρημα της επιχείρησης.

2. Οργάνωση ή δημιουργία τμήματος εξαγωγών

Εργαζόμαστε εντός της εταιρείας που θέλει να εξάγει και παρέχουμε ολοκληρωμένη υποστήριξη με οργάνωση αρχείων/αλληλογραφίας και παρακολούθηση πιστώσεων.

Η VK PREMIUM λειτουργεί ως τμήμα εξαγωγών της επιχείρησης παράλληλα ή συμπληρωματικά ώστε να στελεχωθεί ένα επαγγελματικό τμήμα εξαγωγών.

3. Αποτύπωση παρούσας αγοράς. Ανταγωνισμός/τιμές

Για το κάθε προϊόν, το οποίο η επιχείρηση ενδιαφέρεται να εξάγει, πραγματοποιούμε έρευνα αγοράς για το μέγεθός της:

– Υπάρχει ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο προϊόν, είναι ένα προϊόν που -καταναλώνεται και πόσο, το γνωρίζει η αγορά στόχος σαν προϊόν;

– Ποιες είναι οι τάσεις της αγοράς ανά αγορά, χώρα και έτος και συγκεκριμένα τα τελευταία πέντε χρόνια;

– Υπάρχουν trade barriers?

– Ποιος είναι ο ανταγωνισμός; Ποιες εταιρείες το πωλούν και σε ποιες τιμές;

– Ποια είναι τα σημεία πώλησης και μέσω ποιων καναλιών πώλησης διανέμεται;

– Ποιο είναι το κόστος μεταφοράς, φόρων και δασμών ανά χώρα καθώς και ποια είναι η ανταγωνιστική τελική τιμή για τον καταναλωτή.

Η έρευνα αγοράς προσαρμόζεται στα ερωτήματα που χρειάζεται να απαντηθούν για την εξαγωγική στρατηγική που θα ακολουθηθεί από κάθε εταιρεία.

4.  Δημιουργία πλάνου πωλήσεων και δικτύων διανομής για κάθε αγορά

Διερεύνηση των καταλληλότερων καναλιών διανομής και αναζήτηση των διανομέων/χονδρέμπορων για το προϊόν που θα αποθηκεύσουν και θα προωθήσουν στα τελικά σημεία πώλησης.

Αφού έχουν προηγηθεί τα παραπάνω βήματα, δημιουργούμε ολοκληρωμένο πλάνο με ιεράρχηση εκθέσεων, οργάνωση συμμετοχής και αναζήτηση άλλων τρόπων εισόδου στις αγορές του εξωτερικού. Επιπλέον διοργανώνουμε επιχειρηματικές αποστολές σε εκδηλώσεις µε κλαδικό χαρακτήρα.

Τίθενται οι όροι συνεργασίας και η επιχείρηση είναι σε θέση να αξιολογήσει τις πλέον συμφέρουσες συνεργασίες με τη βοήθεια και τη σιγουριά της εμπειρίας που προσφέρει η VK PREMIUM.

5. Χάραξη εμπορικής πολιτικής και υλοποίηση πλάνου επαφών με πελάτες εξωτερικού

Αφού έχουν ολοκληρωθεί οι προηγούμενες διαδικασίες, η VK PREMIUM υλοποιεί μαζί με την ενδιαφερόμενη επιχείρηση την εξαγωγική της πολιτική για τη συγκεκριμένη αγορά-στόχο.

Η εμπορική πολιτική περιλαμβάνει marketing campaigns και ενέργειες προώθησης θέτοντας στόχους ανταποδοτικότητας, απορρόφησης προϊόντος, αναγνωρισιμότητας, κερδοφορίας κ.λπ.

Ακολουθώντας τα παραπάνω στάδια η επιχείρηση διασφαλίζει ότι θα κάνει τα κατάλληλα σταθερά βήματα και θα έχει μία πλήρη και ολοκληρωμένη διερεύνηση για καθένα από τα στάδια που θα την οδηγήσει στην ολοκληρωμένη και επιτυχημένη εξωστρέφειά της.