Διαχείριση Εταιρικών Καταστάσεων & Προσωπικού

Εξειδικευμένες γνώσεις και ικανότητες σε καταστάσεις crisis management

Η σειρά σεμιναρίων της VK PREMIUM για την Διαχείριση Εταιρικών Καταστάσεων & Προσωπικού έχει ως στόχο να εξοπλίσει τα στελέχη επιχειρήσεων που θα το παρακολουθήσουν με εξειδικευμένες γνώσεις και ικανότητες ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν επιτυχώς στις απαιτήσεις της σύγχρονης επιχειρηματικής αγοράς και του νέου περιβάλλοντος που ίσως αντιμετωπίζουν στις επιχειρήσεις που εργάζονται.

Κύριες εκπαιδευτικές ενότητες

Διαχείριση Εταιρικών Καταστάσεων & Προσωπικού

Προσδοκώμενα αποτελέσματα για τις επιχειρήσεις

  • Μέσω των σεμιναρίων τα στελέχη θα καθοδηγηθούν να αναπροσαρμόσουν και να επανασχεδιάσουν την προσωπική τους στρατηγική στο εταιρικό περιβάλλον.
  • Ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων στην επικοινωνία, διαχείριση εκτάκτων καταστάσεων μέσα στον εργασιακό χώρο, έτσι ώστε να επιτευχθεί η πλέον αποδοτική συνεργασία με τα λοιπά στελέχη της εταιρείας.
  • Μετά την εκπαίδευση τα στελέχη θα είναι πλέον σε θέση να διαχειριστούν τον πλέον ελλιπή πόρο, τον προσωπικό τους χρόνο, περισσότερο αποδοτικά.

 

Μεθοδολογία Σεμιναρίων

Η VK PREMIUM έχει διαμορφώσει το σεμινάριο “Crisis Management” έτσι ώστε να μελετάμε την κρίση όταν αυτή ξεσπάσει και πώς τη διαχειριζόμαστε σε επίπεδο συντονισμού, διαδικασίας, συμμετοχής εμπλεκόμενων και επικοινωνιακά, αποσκοπώντας στο μικρότερο δυνατό κόστος για τον οργανισμό, και στη διατήρηση ή ακόμα και αναβάθμιση της εικόνας του οργανισμού.

Επίσης προετοιμαζόμαστε ώστε να αποφύγουμε τις κρίσεις στο στάδιο της πρόληψης, μελετώντας πιθανά σενάρια κρίσεων.

 

Άλλες υπηρεσίες εκπαίδευσης προσωπικού