Εξειδικευμένη Εκπαίδευση Πωλήσεων

Ανάπτυξη διοικητικών δεξιοτήτων για τον εσωτερικό και εξωτερικό πελάτη

Η σειρά σεμιναρίων εκπαίδευσης προσωπικού περιλαμβάνει και την εξειδικευμένη Εκπαίδευση Πωλήσεων που δημιουργήθηκε από το σκεπτικό ότι ο κάθε προϊστάμενος έχει αναπτύξει ένα δικό του προσωπικό στιλ διαχείρισης του πλέον απαιτητικού του πόρου (των ανθρώπων του).

Επίσης η κάθε επιχείρηση – πελάτης μας έχει τον δικό του χαρακτήρα, τους δικούς του καταναλωτές. Στόχος μας είναι να βρίσκουμε τις ανάγκες τους και να τις ικανοποιούμε με κερδοφόρα προσέγγιση για όλους.

Κύριες εκπαιδευτικές ενότητες

Εξειδικευμένη Εκπαίδευση Πωλήσεων

Προσδοκώμενα αποτελέσματα για τις επιχειρήσεις

  • Ο καλός προϊστάμενος έχει υποχρέωση να αναπτύσσει τις ικανότητες των ανθρώπων του έτσι ώστε να είναι οι ίδιοι σε θέση να ανακαλύπτουν και να ικανοποιούν τις ανάγκες του καταναλωτή τους μέσα από κατάλληλες δραστηριότητες, με τελικό στόχο την αύξηση των πωλήσεων και των κερδών της εταιρείας.
  • Το coaching είναι μια τέχνη που μαθαίνεται μέσω της εμπειρίας αλλά που σήμερα πλέον καταλήγει να γίνει μια δομημένη εκπαιδευτική προσέγγιση.

Μεθοδολογία Σεμιναρίων

Η VK PREMIUM έχει διαμορφώσει το σεμινάριο για την Ανάπτυξη διοικητικών δεξιοτήτων για τον εσωτερικό και εξωτερικό πελάτη με τρόπο έτσι ώστε μέσω της εκπαίδευσης και της ποιο σφαιρικής προσέγγισης του όλου θέματος, του χειρισμού και της ανάπτυξης των ανθρώπων του, ο κάθε προϊστάμενος / manager να αποκτά την γνώση, να ενημερώνεται για τα συστήματα, να αποκτά τα ‘εργαλεία’ που θα τον βοηθήσουν να αποκτήσει την δυνατότητα ώστε να διαχειριστεί καλύτερα τους πλέον αξιόλογους υπαλλήλους του και να λειτουργήσει αποτελεσματικότερα στο σημερινό απαιτητικό εργασιακό περιβάλλον.

Επίσης οι συμμετέχοντες με συστηματικό και πρακτικό τρόπο μαθαίνουν κατ’ αρχάς να διακρίνουν και μετά να εκμεταλλεύονται τις ευκαιρίες που υπάρχουν στο χώρο πώλησης των πελατών τους και με απλούς και εύκολους τρόπους να είναι σε θέση να αναπτύξουν τις απαιτούμενες κατευθύνσεις στρατηγικές και να πετυχαίνουν καλύτερα αποτελέσματα.

 

Άλλες υπηρεσίες εκπαίδευσης προσωπικού