Προσέλκυση και επιλογή προσωπικού

Oλοκλήρωση γενικών και ειδικών γνώσεων ανάπτυξης ανθρωπινού δυναμικού

Η σειρά σεμιναρίων για την Προσέλκυση και επιλογή προσωπικού δημιουργήθηκε από την VK PREMIUM με σκοπό να δώσει μια ολοκληρωμένη εικόνα των βασικών λειτουργιών μιας Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων σε μια σύγχρονη επιχείρηση.

Κύριες εκπαιδευτικές ενότητες

Προσέλκυση και επιλογή προσωπικού

Προσδοκώμενα αποτελέσματα για τις επιχειρήσεις

  • Στοχεύει να προσφέρει κατ’ αρχή το γενικό θεωρητικό πλαίσιο αυτής της λειτουργίας, να αποκωδικοποιήσει και να παρουσιάσει την πρακτική μορφή και τον τρόπο εφαρμογής πολλών “HR συστημάτων” πολλών σχετικών διαδικασιών και να δώσει επίσης πρακτικές συμβουλές, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη αξιοποίηση των στελεχών και του προσωπικού του εν’ λόγω τμήματος.

Μεθοδολογία Σεμιναρίων

Η VK PREMIUM έχει διαμορφώσει το σεμινάριο για την Προσέλκυση και επιλογή προσωπικού έτσι ωστε να προσφέρει πρακτικά “εργαλεία” (φόρμες, έντυπα, διαδικασίες) που η καθημερινή “HR ρουτίνα” απαιτεί.

Μέσω της εκπαίδευσης και της ποιο σφαιρικής προσέγγισης του όλου θέματος, της εύρεσης, της προσέλκυσης, της ανάπτυξης, της κινητοποίησης των ανθρώπων του, ο κάθε προϊστάμενος / manager αποκτά την γνώση, ενημερώνεται για τα συστήματα, αποκτά τα ‘εργαλεία’ που θα τον βοηθήσουν να αποκτήσει την δυνατότητα ώστε να διαχειριστεί καλύτερα τους πλέον αξιόλογους υπαλλήλους του και να λειτουργήσει αποτελεσματικότερα στο σημερινό απαιτητικό εργασιακό περιβάλλον.

Άλλες υπηρεσίες εκπαίδευσης προσωπικού