Παγκόσμια Ημέρα Νεανικών Δεξιοτήτων: Πώς οι επιχειρήσεις μπορούν να στηρίξουν τους νέους και να επωφεληθούν από αυτούς;

Παγκόσμια Ημέρα Νεανικών Δεξιοτήτων

Η 15η Ιουλίου γιορτάζεται από το 2014 ως η Παγκόσμια Ημέρα Νεανικών Δεξιοτήτων με απόφαση του ΟΗΕ, με στόχο να αναδειχθεί η μέγιστη σημασία της ανάπτυξης δεξιοτήτων στους νέους στη σύγχρονη εποχή.

Οι εργαζόμενοι καλούνται συνεχώς να προσαρμόζονται σε αλλαγές και μετασχηματισμούς στις επιχειρήσεις που εργάζονται, έτσι ώστε να συμβαδίζουν με τις εξελίξεις. Εξίσου, οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί χρειάστηκε να μάθουν να διαχειρίζονται τις περιόδους αστάθειας και ταυτόχρονα, να καινοτομούν, προκειμένου να επιβιώσουν. Για να το επιτύχουν αυτό, στηρίχθηκαν στη τεχνολογία, το διαδίκτυο και τη χρήση καινοτόμων δεξιοτήτων.

Για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των νέων εργαζομένων, οι επιχειρήσεις δεν αρκούνται μόνο στις δεξιότητες που αναπτύσσει το εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά αποτελούν και οι ίδιες οργανισμούς μάθησης και συνεχούς ανανέωσης. Κατ΄ επέκταση, η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και η συνεχής εκπαίδευση και κατάρτισή του αποτελεί προτεραιότητα των επιχειρήσεων που υποστηρίζουν τους εργαζομένους τους και προωθούν την εξέλιξή τους.

Ορισμένες δράσεις που μπορεί να εφαρμόσει μια επιχείρηση για την ανάπτυξη των νεανικών δεξιοτήτων είναι:

 • Χρήση σύγχρονων μεθόδων εκπαίδευσης για κάθε θέση εργασίας, όπως on the job training και train the trainers
 • Συστηματοποίηση της ενδο-επιχειρησιακής εκπαίδευσης που θα εστιάζει στις ανάγκες της επιχείρησης κατά περίπτωση.
 • Εξειδίκευση εργαζομένων (πλάνα καριέρας, διοίκηση ταλέντων κλπ)
 • Εφαρμογή σύγχρονων και ευέλικτων συστημάτων οργάνωσης εργασίας (ομαδική εργασία, job rotation κλπ.)
 • Συμμετοχή σε προγράμματα πρακτικής άσκησης φοιτητών και αποφοίτων
 • Παρακολούθηση της απόδοσης των εργαζομένων και αξιολόγησή τους βάση προσδιορισμένων στόχων
 • Αξιοποίηση σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων για την υποστήριξη αποφάσεων διοικητικού και στρατηγικού επιπέδου (ERP, HRIS, Business Intelligence).

 

Κάθε επένδυση που κάνει μια επιχείρηση στην εκπαίδευση και ανάπτυξη του ανθρωπίνου δυναμικού, επιφέρει οφέλη:

 • στην παραγωγικότητά της (γρήγορη, αποτελεσματική και εστιασμένη ανάπτυξη δεξιοτήτων)
 • στην αποδοτικότητα των εργαζομένων (μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση- καλύτερη γνώση του αντικειμένου)
 • στη διεθνοποίησή της (υιοθέτηση διεθνών πρακτικών – ένταξη στον διεθνή ανταγωνισμό)
 • στην αρμονικότερη και αποδοτικότερη συνεργασία μεταξύ των εργαζομένων.

Στην VK PREMIUM – Σύμβουλοι Επιχειρήσεων στηρίζουμε τους νέους εργαζομένους και προωθούμε την ανάπτυξη των νεανικών δεξιοτήτων, ενώ παράλληλα, προσφέρουμε ευκαιρίες επαγγελματικής εμπειρίας και ανέλιξης σε φοιτητές μέσω της διασύνδεσής μας με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Εφαρμόζουμε ποικίλους μηχανισμούς εκπαίδευσης των εργαζομένων μας, καθώς επίσης, τους καθοδηγούμε και τους συμβουλεύουμε σε κάθε τομέα της επαγγελματικής τους ζωής.

Επιπλέον, παρέχουμε τα απαραίτητα εφόδια, κίνητρα και γνώσεις στους νέους να εξελιχθούν και να υποστηρίξουν τους πελάτες μας στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και στη βελτίωση της κερδοφορίας τους, προσφέροντας ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες.