Υποβολές στη Δράση ΕΣΠΑ «Επιχειρούμε Έξω – Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό»

Επιχειρούμε ΕΞΩ

Επιδοτούμενο πρόγραμμα – έληξε η υποβολή αιτήσεων 

Παρατείνεται η ημερομηνία λήξης της ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης μέχρι την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 17:00, για τη Δράση «Επιχειρούμε Έξω – Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, με βάση την έκτη (6η) τροποποίηση της Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης Επενδυτικών Σχεδίων που μόλις ανακοινώθηκε.

Το επιδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Επιχειρούμε Έξω» έχει ως στόχο να υποστηρίξει την εξωστρέφεια και διεθνή προβολή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Μέσω του προγράμματος αυτού επιδοτείται η συμμετοχή ελληνικών επιχειρήσεων σε μεγάλες διεθνείς εμπορικές εκθέσεις που διοργανόνωνται στην Ευρψπαϊκή Ένωση και σε τρίτες χώρες.

Χαρακτηριστικά του προγράμματος ΕΣΠΑ «Επιχειρούμε Έξω»:

 • Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός έως 100.000€
 • Επιδότηση 50%
 • Η διάρκεια υλοποίησης των έργων θα πρέπει να γίνει μέσα σε 30 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.

Επιδοτούμενες δαπάνες Δράσης ΕΣΠΑ «Επιχειρούμε Έξω – Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό»:

 • Κόστος συμμετοχής και κόστος καταχώρισης/εγγραφής στον κατάλογο της Έκθεσης
 • Έξοδα μετακίνησης και διαμονής έως τεσσάρων (4) εκπροσώπων της επιχείρησης που θα συμμετάσχουν σε κάθε εμπορική έκθεση,
  όπως αεροπορικά εισιτήρια και επιμέρους μετακινήσεις προς και από τον χώρο της έκθεσης
 • Διαμονή στη χώρα όπου πραγματοποιείται η έκθεση
 • Ενοίκιο περιπτέρου, κόστος κατασκευής/διαμόρφωσης και ενοικίαση εξοπλισμού (π.χ. οπτικοακουστικός εξοπλισμός)
 • Κόστος αποστολής και επιστροφής των εκθεμάτων, συμπεριλαμβανομένου και του κόστους ασφάλισης αυτών
 • Αμοιβές εξειδικευμένων εξωτερικών συνεργατών απαραίτητων για τη διαχείριση/λειτουργία του περιπτέρου (π.χ. διερμηνέας, φύλακας περιπτέρου κ.λπ.)
 • Κόστος σχεδιασμού και μετάφρασης φυλλαδίου/-ων.
 • Διαχείριση και Παρακολούθηση υλοποίησης έργου.

Τα ανώτατα Όρια Προϋπολογισμού ανά Έκθεση είναι:

Μέχρι 20.000€ ανά έκθεση στις περιπτώσεις συμμετοχής με περίπτερο μέχρι 20 τμ.
Μέχρι 35.000€ ανά έκθεση στις περιπτώσεις συμμετοχής με περίπτερο μέχρι 30 τμ.
Μέχρι 50.000€ ανά έκθεση στις περιπτώσεις συμμετοχής με περίπτερο άνω των 50 τμ.

Δείτε περισσότερα για το επιδοτούμενο πρόγραμμα «Επιχειρούμε Έξω»

Δείτε την 6η τροποποίηση της Πρόσκλησης εδώ

 


  Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για δωρεάν προαξιολόγηση για το πρόγραμμα «Επιχειρούμε ΕΞΩ – Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜμΕ»:

  Oνοματεπώνυμο

  Εmail

  Τηλέφωνο

  Η εξαγωγική δραστηριότητα της εταιρείας σας το 2018 ξεπέρασε το 2% του ετήσιου τζίρου;
  ΝαιΌχι

  Η εταιρεία σας το 2018 εμφάνισε θετικό (μεγαλύτερο του μηδενός) αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων;
  ΝαιΌχι

   

   

  Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία.


  Η VK PREMIUM ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΕ μία από τις καλύτερες και ταχέως αναπτυσσόμενες εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων με σκοπό την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε επιχειρήσεις του κλάδου εμπορίου και υπηρεσιών, μεταποίησης, τουρισμού, logistics, καθώς και σε οργανισμούς ιδιωτικού και δημοσίου τομέα μπορεί να σας βοηθήσει να επιλέξετε προγράμματα επιδοτήσεων που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες της επιχείρησής σας.