Ποια τα πλεονεκτήματα των χαμηλότοκων δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης κι Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) για τις επιχειρήσεις

Δάνεια από το Ταμείο Ανάκαμψης

Τα χαμηλότοκα δάνεια που προσφέρει το Ταμείο Ανάκαμψης κι Ανθεκτικότητας στις επιχειρήσεις έχουν πολλά πλεονεκτήματα και αποκτούν ιδιαίτερη αξία και μεγάλη σημασία σήμερα, διότι ακολουθεί περίοδος αυξημένων επιτοκίων. Σήμερα τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης έχουν επιτόκιο ύψους από 0,35%, αλλά αυτό ισχύει μέχρις ότου εξαντληθεί το πρώτο 1,6 δισ. ευρώ. 

Όπως δήλωσε ο κος Παπαθανάσης σε συνέντευξη Τύπου, μεγάλες κεντρικές τράπεζες σε όλο τον πλανήτη αυξάνουν τα επιτόκια. Συνεπώς, οι επιχειρήσεις που έχουν επενδυτικά σχέδια και τραπεζικό προφίλ και σκοπεύουν να λάβουν χρηματοδότηση από το ΤΑΑ, είναι απαραίτητο να αξιοποιήσουν το ταχύτερο δυνατόν το σημαντικό αυτό εργαλείο.

Συνεπώς, μία επιχείρηση με καλή πιστοληπτική ικανότητα και συνήθεις εξασφαλίσεις μπορεί να έχει επιτόκιο αναφοράς στην πραγματικότητα 1%.  Ειδικά οι επιχειρήσεις που έχουν καλή πιστοληπτική ικανότητα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα χαμηλότοκα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και το ελάχιστο επιτόκιο αναφοράς και να τα συνδυάσουν με τις ενισχύσεις του Αναπτυξιακού Νόμου χωρίς συνυπολογισμό κρατικής ενίσχυσης.

Η πλατφόρμα που υποστηρίζει την ηλεκτρονική υποβολή των επενδυτικών σχεδίων είναι ενεργή και πάνω από 600 επενδυτικά σχέδια βρίσκονται στο στάδιο της επεξεργασίας, εκ των οποίων 20 έχουν υποβληθεί και επισήμως, έχει ολοκληρωθεί δηλαδή η επεξεργασία τους.


Πλεονεκτήματα χαμηλότοκων δανείων ΤΑΑ για τις επιχειρήσεις που εδρεύουν εντός Αττικής

Οι επιχειρήσεις που βρίσκονται στον Κεντρικό, Βόρειο και Νότιο Τομέα της Αττικής και δεν δικαιούνται ενισχύσεις με βάση τον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό (ΓΑΚ) – Αναπτυξιακό Νόμο, μπορούν να λάβουν δάνεια με το επιτόκιο αναφοράς χωρίς να έχουν κάποιο πρόβλημα, διότι αυτό δεν θεωρείται κρατική ενίσχυση.

Συνεπώς, στην πραγματικότητα όλες οι επιχειρήσεις της χώρας είτε με το χαμηλό επιτόκιο το 0,35 είτε με το επιτόκιο αναφοράς μπορούν, εφόσον είναι επιλέξιμες οι επενδύσεις τους, κατά τα άλλα, να αξιοποιήσουν αυτό το εργαλείο.


Πλεονεκτήματα χρηματοδότησης ΤΑΑ (Ταμείου Ανάκαμψης κι Ανθεκτικότητας) για τις μεσαίες και τις μεγάλες επιχειρήσεις

Οι μεγάλες επιχειρήσεις έχουν μικρό όφελος από τον Αναπτυξιακό Νόμο, αφού δεν δικαιούνται επιχορήγηση, αλλά μόνο επιδότηση leasing ή φορολογική απαλλαγή. Έτσι, οι μεγάλες επιχειρήσεις μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το ΤΑΑ, αφού θα επωφεληθούν από την δυνατότητα άμεσου κεφαλαίου. Επίσης, λόγω των πληθωριστικών πιέσεων και των αυξήσεων των επιτοκίων, η οικονομική δραστηριότητα θα γίνεται με πολύ μεγαλύτερες ταχύτητες. Οι επενδυτικές ευκαιρίες θα είναι σημαντικές, άρα όλοι πρέπει να κινούνται με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα.


Ευρύτερες επιλέξιμες δαπάνες

Οι επιλέξιμες δαπάνες για δανειοδότηση με χαμηλότοκα δάνεια από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) είναι ευρύτερες από τις επιλέξιμες δαπάνες του Αναπτυξιακού Νόμου.

Ο ΦΠΑ, το κεφάλαιο κίνησης και οι δαπάνες μάρκετινγκ δεν περιλαμβάνονται στον Αναπτυξιακό Νόμο, αλλά περιλαμβάνονται στο ΤΑΑ.

Δείτε όλες τις επιλέξιμες δαπάνες ΕΔΩ


Άμεση διαδικασία υποβολής αίτησης για χαμηλότοκα δάνεια ΤΑΑ

Σύμφωνα με τον κο Σκυλακάκη σε συνέντευξη Τύπου, η διαδικασία είναι απλή κι έχει ως εξής: Αρχικά, σε συνεννόηση με την τράπεζα, ο επενδυτής διαμορφώνει το τελικό επενδυτικό σχέδιο. Αυτό συνδιαμορφώνεται -σε μεγάλο βαθμό- μαζί με την τράπεζα, προκειμένου να καταρτιστεί ένα επενδυτικό σχέδιο που θα λάβει έγκριση από την επιτροπή. Όταν οριστικοποιηθεί το επενδυτικό σχέδιο και εφόσον πάρει την προέγκριση, γίνεται κλήρωση μέσα από το μητρώο αξιολογητών, η οποία είναι αυτόματη, ηλεκτρονική κλήρωση και διαρκεί τρία δευτερόλεπτα. Έτσι, επιλέγεται ο αξιολογητής, ο οποίος έχει ένα στενό χρονικό διάστημα, να αξιολογήσει την επιλεξιμότητα και την ωριμότητα της επένδυσης. Τέλος, το ανεβάζει στην πλατφόρμα, γίνεται η σύμβαση και ο αξιολογητής κάνει τον υπολογισμό της κρατικής ενίσχυσης.

Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ


Επικοινωνήστε σήμερα με τη VK PREMIUM Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων. Διαθέτουμε την απαραίτητη εμπειρία και εξειδίκευση και αναλαμβάνουμε την εκπόνηση της απαιτούμενης τεχνικοοικονομικής μελέτης για το επενδυτικό σχέδιο για τη λήψη χαμηλότοκων δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης κι Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ).

Μπορείτε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα ή να καλέσετε στο 210-6835560.

Φόρμα Επικοινωνίας


* Υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση